QualityAustria

ISO 9001:2015 Systemy Zarządzania Jakością. Wymagania – interpretacja normy i zastosowanie


ISO 9001:2015 Systemy Zarządzania Jakością. Wymagania – interpretacja normy i zastosowanie


CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami nowej normy ISO 9001:2015.

Uczestnicy w jasny i przystępny sposób zdobędą informacje w zakresie:

 • kompleksowej interpretacji nowych wymagań,
 • zarządzania i oceny skuteczności procesów,
 • zarządzania ryzykiem,
 • oceny skuteczności systemu zarządzania jakością,

a przeprowadzane ćwiczenia wraz z praktycznymi przykładami, pozwolą  na  utrwalenie i usystematyzowanie zdobytej wiedzy.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Auditorzy
 • Pełnomocnicy SZJ
 • Kadra kierownicza
 • Osoby realizujące wdrożenie SZJ
 • Osoby zajmujące się doskonaleniem SZJ
 • Pracownicy chcący poszerzyć swoją wiedzę

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

1.       Wprowadzenie do zarzadzania jakością

a.       Terminologia 

b.      Geneza zarzadzania jakością

c.       Rozwój norm dla zarzadzania jakością

d.      Seria norm ISO 9001

2.       System zarzadzania jakością w organizacji

a.       Zasady zarządzania jakością

b.      Zasady wdrożenia

c.       Zastosowanie normy ISO 9001

d.      Podejście procesowe

e.      Cykl PDCA

f.        Zarządzanie celami

3.       Architektura systemu zarzadzania jakością

4.       Główne koncepcje normy ISO 9001:2015

a.       Systemu zarządzania „uszyte na wymiar”

b.      Struktura normy ISO 9001 – Anneks SL

5.       Przywództwo

a.       Zaangażowanie najwyższego kierownictwa

b.      Polityka jakości i ukierunkowanie na Klienta

6.       Zadania, role, uprawnienia i odpowiedzialności w organizacji

7.       Kontekst organizacji

a.       Zrozumienie kontekstu organizacji

b.      Wymagania dla produktów i usług

c.       Odpowiedzialność producenta

d.      Zrozumienie oczekiwań stron zainteresowanych

8.       Zakres Systemu Zarządzania Jakością

9.       Zobowiązania zgodności

10.   Podejście oparte na myśleniu o ryzyku

a.       „Konstrukcja ryzyka”

b.      Apetyt na ryzyko

c.       Operacyjne zarzadzanie ryzykiem

d.      Ryzyko w ISO 9001:2015

11.   Planowanie

12.   Wsparcie – potencjał wewnętrzny organizacji

a.       Zasoby

b.      Kompetencje i świadomość

c.       Komunikacja

13.   Udokumentowana informacja

14.   Działania operacyjne

15.   Planowanie

16.   Określanie wymagań dla produktów i usług, zarządzanie wymaganiami Klienta

17.   Projektowanie i rozwój

18.   Procesy zlecane na zewnątrz

19.   Realizacja produkcji, zasady zwalniania i dostarczanie produktów i usług

20.   Ocena wyników i ich monitorowanie

a.       Pomiary, analiza i ocena

b.      Rola auditu wewnętrznego

c.       Przegląda zarządzania

21.   Doskonalenie w systemie zarzadzania jakością

a.       Zarzadzanie niezgodnościami

b.      Działania korygujące

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (16 godzin) - połączenie teorii i praktyki w oparciu o case-study.

 

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

Przeprowadzenie szkolenia
Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
Posiłek w ciągu dnia
Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

Warto przeczytać:

Szkolenia ISO - 5 grzechów firm szkoleniowych
5 sposobów na efektywne szkolenie ISO
Audity wewnętrzne – dlaczego nie są skuteczne?

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria