QualityAustria

ISO 3834 - Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych


ISO 3834 - Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych


CEL SZKOLENIA

Zapoznanie uczestników szkolenia z poszczególnymi częściami norm serii ISO 3834.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Osoby zajmujące się wdrażaniem ISO 3834 w firmie
 • Pracownicy zakładów wykorzystujących procesy spawania w produkcji
 • Auditorzy ISO 9001 chcący poszerzyć swoją wiedzę
 • Pełnomocnicy ISO 9001 chcący poszerzyć swoją wiedzę

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Wymagania norm serii ISO 3834:
  • wybór odpowiedniego poziomu jakości (ISO 3834-1)
  • podstawowe wymagania jakości (ISO 3834-4)
  • standardowe wymagania jakości (ISO 3834-3)
  • pełne wymagania jakości (ISO 3834-2)
  • dokumenty konieczne do potwierdzenia zgodności z wymaganiami (ISO 3834-5)
 • Wymagania dla personelu spawalniczego:
  • wymagania dla spawaczy
  • wymagania dla operatorów
  • wymagania dla personelu nadzoru
  • wymagania dla personelu kontroli i badań
 • Powiązanie ISO 3834 z innymi standardami

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni / 16 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

Text

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria