QualityAustria

Energetyczne i ekologiczne aspekty zarządzania obiektami użyteczności publicznej


Energetyczne i ekologiczne aspekty zarządzania obiektami użyteczności publicznej


CEL SZKOLENIA

Zdobycie wiedzy z zakresu wymagań prawnych dotyczących standardów dla obiektów  użyteczności publicznej oraz informacji o sposobach wprowadzania i utrzymania tych standardów

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Osoby zarządzające budynkami użyteczności publicznej
 • Pracownicy odpowiedzialni za techniczną stronę użytkowania obiektów

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • DYREKTYWA 2012/27/UE z dnia 25 października 2012r. w sprawie efektywności energetycznej i zawarte w niej wymagania dla obiektów użyteczności publicznej
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków
 • Założenia zawarte w Krajowym Planie Działań dotyczącym efektywności energetycznej dla obiektów instytucji publicznej
 • Planowanie i podejmowanie działań związanych z optymalizacją zużycia energii z wykorzystaniem:
  • audytu energetycznego
  • systemu zarządzania energią
  • systemu zarządzania środowiskowego
 • Certyfikacja systemów - potwierdzenie świadomego planowania i realizacji działań

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień / 8 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

Text

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Zaświadcznie o udziale w szkoleniu

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria