QualityAustria

EN 1090 - Wymagania dla producentów konstrukcji stalowych


EN 1090 - Wymagania dla producentów konstrukcji stalowych


 CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami prawnymi nakazującymi spełnienie wymagań zharmonizowanej normy EN 1090-1, omówienie wymagań stawianych przez tą normę a także omówienie wymagań normy EN 1090-2.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Producenci konstrukcji stalowych
 • Podmioty uczestniczące w dystrybucji konstrukcji stalowych
 • Podwykonawcy świadczący usługi na rynku konstrukcji stalowych
 • Osoby zajmujące się wdrażaniem EN 1090 w firmie
 • Pełnomocnicy
 • Osoby chcące uzyskać poszerzoną wiedzę z zakresu wymagań prawnych dla producentów konstrukcji stalowych

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Wymagania dla producentów konstrukcji stalowych i aluminiowych:
  • Wymagania dla producentów wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę 89/106/EWG (CPR),
  • Zasady wprowadzania wyrobów do obrotu,
  • Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych,
  • Znakowanie CE i deklaracja właściwości użytkowych a norma EN 1090.
 • EN 1090-1 oraz EN 1090-2 - wymagania norm:
  • Wymagania dla stalowych wyrobów konstrukcyjnych
  • Ocena zgodności stalowych elementów konstrukcyjnych – wymagania.
  • Wymagania norm EN 1090-1 i EN 1090-2.
  • Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - normy serii EN ISO 3834 i EN 1090 ,
  • Powiązanie EN 1090 z ISO 9001.
 • EN 1090 - Wymagania dla Zakładowej Kontroli Produkcji:
  • wymagania dla Zakładowej Kontroli Produkcji wg normy EN 1090-1,
  • Ocena Zakładowej Kontroli Produkcji,
  • Zasady przygotowania dokumentacji ZKP,
  • Źródła informacji na temat ZKP ( przegląd zarządzania, ocena zgodności z wymaganiami prawnymi, audity wewnętrzne, monitorowanie wyrobu/ procesu),
  • Proces auditu Zakładowej Kontroli Produkcji, w tym wymagania Quality Austria Polska Sp. z o.o. podczas certyfikacji,
  • Działania korygujące i zapobiegawcze w systemie ZKP.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni / 16 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

Text

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie zaświadczenia o uczestnictwie
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria