QualityAustria

EN 1090 Certyfikacja wytwórców konstrukcji stalowych - wymagania dla zakładowej kontroli produkcji


EN 1090 Certyfikacja wytwórców konstrukcji stalowych - wymagania dla zakładowej kontroli produkcji


CEL SZKOLENIA

Zapoznanie odbiorców szkolenia z wymaganiami dla ZKP w wytwarzaniu konstrukcji

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Osoby odpowiedzialne za system jakości wytwórcy,
 • Pełnomocnicy ds. jakości,
 • Personel zaplecza technicznego

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Zasady wprowadzania wyrobów do obrotu
 • Wymagania dotyczące systemu zakładowej kontroli produkcji konstrukcji stalowych
 • Ocena zgodności
 • Certyfikacja
 • Zasady przygotowania dokumentacji ZKP

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień / 8 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

Text

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Posiłek w ciągu dnia
 • Kolację pomiędzy dniami szkoleniowymi
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria