QualityAustria

Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) i Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP)


Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) i Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP)


CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie dobrych praktykach higienicznych i produkcyjnych, a także zasad ich dokumentowania.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Pracownicy odpowiedzialni w przedsiębiorstwach za spełnienie ustawowych obowiązków w zakresie GHP i GMP
 • Pracownicy różnych szczebli związanych z obrotem żywnością

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Współczesne zagrożenia żywienia
 • Podstawowe regulacje prawne obowiązujące w UE i w Polsce
 • Dobra Praktyka Higieniczna GHP
 • Dobra Praktyka Produkcyjna GMP
 • Dyskusja – wymiana poglądów
 • Ćwiczenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień / 8 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

 

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia 
 • Materiały szkoleniowe 
 • Przerwy kawowe i drobne poczęstunki 
 • Wyżywienie  w dniach szkolenia 
 • Wydanie certyfikatu

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 • Mikołów - 180,- zł
 • Katowice - 200,- zł 
 • Warszawa - 200,- zł

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria