QualityAustria

CQI – 9 system zarządzania obróbką cieplną – standard AIAG


CQI – 9 system zarządzania obróbką cieplną – standard AIAG

Najbliższe szkolenie

17 marca 2020 (8 h / 1 dzień)
Katowice / Mikołów

Cena 600,-


CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami standardu AIAG dla zarządzania procesami obróbki cieplnej.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Kadra kierownicza
 • Pracownicy nadzorujący procesy obróbki cieplnej
 • Pracownicy zarządzający wymaganiami klienta w organizacji
 • Pracownicy planowania procesu produkcyjnego
 • Pracownicy działów jakości

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Podstawy zarządzania procesem obróbki cieplnej
 • CQI-9 – zarządzanie specyficznymi wymaganiami klienta
 • Wpływ CQI-9 na stabilizację i zdolność procesu
 • Szczegółowe wymagania dotyczące wyposażenia
 • Poziom i rodzaje kontroli procesu
 • Szczegółowe wymagania dla procesów obróbki cieplnej
 • Odpowiedzialność Kierownictwa i planowanie jakości
 • Dedykowany personel
 • Monitoring, analiza, dokumentacja oraz ocena danych OC
 • Wyposażenie pomiarowe
 • Częstotliwość kalibracji i certyfikacji urządzeń procesowych
 • Transport, zabezpieczenie i identyfikowalność części
 • Przeciwdziałanie utracie identyfikowalności
 • Postępowanie z produktem niezgodnym
 • Omówienie TUS i SAT
 • Nadzorowanie infrastruktury produkcyjnej
 • Wymagania odnośnie magazynowania
 • Wymagania dotyczące wyposażenia
 • Dodatkowo podczas szkolenia realizowana jest część praktyczna obejmująca:
 • Przegląd wymagań procedury i częstotliwości oceny
 • Omówienie wymagań dla auditorów wewnętrznych
 • Dokumentowanie oceny, listy kontrolne i „Best practice”
 • Efektywne auditowanie zgodnie ze standardami motoryzacji (Heat Treatment Self Asessment, Job Audit, Process Tables)
 • Wykorzystanie Heat Treatment System Assessment jako podstawy do zapewnienia kontroli procesów obróbki cieplnej
 • Ocena wewnętrzna – wykorzystywana do oceny zdolności organizacji do spełniania wymagań klienta, prawnych oraz swoich własnych

 

Efekty:
Szkolenie pomaga w zrozumieniu szczegółowych wymagań przemysłu motoryzacyjnego w odniesieniu do procesów obróbki cieplnej. Zdobyta wiedza pozwala na doskonalenie tych procesów zgodnie z wymaganiami. Dodatkowo podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in jak CQI-9 wpływa na stabilizację i zdolność całego procesu oraz poznają szczegółowe wymagania dotyczące niezbędnego wyposażenia. W konsekwencji przedsiębiorstwo zwiększy pewność, że wytwarzane wyroby zostaną zaakceptowane przez odbiorców, zmniejszy się liczba reklamacji co w dłużej perspektywie pozwoli na zniwelowanie kosztów.

 

 • Wymagania CQI-9 mają zastosowanie we wszystkich organizacjach wykonujących obróbkę cieplną
 • Praktyczne wskazówki pomagające zapewnić wysoką jakość produkowanych części
 • Wymagania CQI-9 są integralne z normą ISO 9001 i ISO/TS 16949
 • Wzmocniona orientacja na klienta branży motoryzacyjnej (Ford, General Motors i DaimlerChrysler).


Najnowsza edycja:
Prawdopodobnie obecnie jako jedyna firma w Polsce oferujemy szkolenie CQI-9 w najnowszej edycji uwzględniającej także procesy F, G i H.

Tabele procesowe:

 • Proces A: nawęglanie, węgloazotowanie, korekcja węgla, utwardzanie, odpuszczanie, hartowanie, starzenie
 • Proces B: azotowanie i węgloazotowanie - ferrytyczne
 • Proces C: OC obróbka cieplna aluminium
 • Proces D: OC indukcyjna obróbka cieplna
 • Proces E: wyżarzanie, odprężanie, normalizacja
 • Proces F: Nawęglanie niskociśnieniowe
 • Proces G: Spiekanie
 • Proces H: Azotowanie jonowe

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień / 8 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

 

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia 
 • Materiały szkoleniowe 
 • Przerwy kawowe i drobne poczęstunki 
 • Wyżywienie  w dniach szkolenia 
 • Wydanie certyfikatu

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 • Mikołów - 180,- zł
 • Katowice - 200,- zł 
 • Warszawa - 200,- zł

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria