QualityAustria

Audyt Procesu według wymagań VDA 6.3


Audyt Procesu według wymagań VDA 6.3


 

CEL SZKOLENIA VDA 6.3


VDA 6.3 jest wytyczną do przeprowadzania skutecznych audytów procesów, które są wymagane przez dużą liczbę klientów OEM w niemieckim łańcuchu dostaw motoryzacyjnych. Koncentruje się na audycie procesu od fazy rozwoju produktu do fazy produkcji masowej.

Ten kurs ma na celu wprowadzenie do podejścia procesowego w audytowaniu. Umożliwi zrozumienie audytu procesu i dostarczy wskazówek dotyczących jego stosowania. Dowiesz się o wymaganiach i koncepcjach audytu oraz uzyskasz dogłębne zrozumienie korzystania z kwestionariusza VDA 6.3.

 

Jest to dwudniowe (16 godzin) szkolenie nastawione na praktykę, podczas którego: 

 • zdobędziesz kompleksową wiedzę na temat metodyki pracy audytora wewnętrznego, jak i audytora tak zwanej drugiej strony (przeprowadzającego audyty u dostawców) z uwzględnieniem wymagań Niemieckiego Przemysłu Samochodowego (VDA).
 • poznasz wymagania zawarte w podręczniku VDA 6.3 i nauczysz się je interpretować;
 • uzyskasz wiedzę na temat cyklu życia produktu zgodnie z VDA;
 • zapoznasz się z analizą ryzyka w branży motoryzacyjnej;
 • dowiesz się, jakie są wymagane kompetencje i kwalifikacje audytorów;
 • zrozumiesz, na czym polega podejście procesowe w audytowaniu;
 • nauczysz się, jak planować audyt nowych dostawców, lokalizacji lub technologii przy użyciu VDA 6.3
 • przećwiczysz korzystanie z kwestionariusza VDA 6.3;
 • zdobędziesz praktyczne umiejętności obejmujące przygotowywanie i przeprowadzanie audytu procesu wg VDA 6.3;
 • dowiesz się jak opracowywać rzeczowe i kompletne raporty po audicie procesu wg VDA 6.3;
 • nauczysz się jak mądrze inicjować i/lub oceniać działania podejmowane przez firmę/dostawcę, mające na celu jej doskonalenie w oparciu o wnioski płynące z przeprowadzonych audytów;
 • potwierdzisz zdobytą wiedzę i kompetencje uzyskując certyfikat „Auditora wewnętrznego procesu wg VDA 6.3”.

 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ  SZKOLENIE VDA 6.3?


Skuteczne przyswojenie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności zapewni Ci:

 • nasz trener, który - dzięki wieloletniemu doświadczeniu i przeprowadzeniu ponad 100 audytów w branży motoryzacyjnej oraz ukończeniu Akademii Trenera - w przystępny sposób przekaże Ci wiedzę z tzw. pierwszej ręki oraz skoncentruje się na tym, co, z perspektywy Twojej pracy, może się okazać najbardziej przydatne i wartościowe.
 • udział w małej grupie szkoleniowej (do 10 osób) z nastawieniem na warsztaty;
 • możliwość dyskusji i uzyskania odpowiedzi na nurtujące Cię pytania;
 • Praca na case-studies.

 

ODBIORCY SZKOLENIA VDA 6.3


 • Osoby, które są lub mogą być odpowiedzialne za przeprowadzanie audytów wewnętrznych wg VDA 6.3;
 • Osoby, które są lub mogą być odpowiedzialne za przeprowadzanie audytów w łańcuchu dostaw (audytorzy drugiej strony) wg VDA 6.3;
 • Pracownicy odpowiedzialni za kontakty z dostawcami (np. za ich wybór, dokonywanie określonych zakupów etc.);
 • Audytorzy chcący poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w zakresie audytowania systemu i procesów produkcyjnych;
 • Pełnomocnicy Sytemu Zarządzania w/g ISO/TS 16949, którzy chcą usystematyzować wiedzę
 • Pracownicy odpowiedzialni za produkcję, czy też kontrolę jej jakości;
 • Kadra zarządzająca chcąca mieć lepszy wgląd w procesy zachodzące w firmie.

 

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA VDA 6.3


MODUŁ 1: Wprowadzenie do VDA 6.3

 • Przedstawienie głównych wymagań z zakresu IATF/VDA w przemyśle motoryzacyjnym
 • Podejście procesowe - Analiza ryzyka oparta na modelu „żółwia”

MODUŁ 2: Przedstawienie charakterystyk poszczególnych auditów

 • Wewnętrznych
 • Systemu
 • U dostawców
 • Trzeciej strony
 • Wyrobów
 • Dla usługodawców
 • Procesu produkcyjnego
 • Porównanie w odniesieniu do VDA 6.3 (podobieństwa i różnice)

MODUŁ 3: Omówienie najważniejszych wymagań (zgodnych z podręcznikiem VDA 6.3) związanych z audytowaniem w branży motoryzacyjnej

 • Wymagania standardów IATF 16949 
 • Wymagania zawarte w podręcznikach AIAG i VDA
 • Narzędzia jakościowe Core Tools
 • Wymagania klientów

MODUŁ 4: Zrozumienie podejścia procesowego w audytowaniu

 • Program audytu
 • Przygotowanie do audytu
 • Wykonanie
 • Prezentacja wyników
 • Ostateczna ocena i zamknięcie
 • Działania poaudytowe
 • Ciągłe doskonalenie
 • Ćwiczenia praktyczne z identyfikowania wymagań oraz formowania niezgodności

MODUŁ 5: Przybliżenie zagadnień z katalogu wymagań VDA 6.3

 • P2 - Zarządzanie projektem,
 • P3 - Planowanie dot. rozwoju  produktu i procesu, 
 • P4 - Realizacja dot. rozwoju  produktu i procesu, 
 • P5 - Zarządzanie dostawcami,
 • P6 - Produkcja seryjna,
 • P7 – Zadowolenie klienta, serwisowanie, działania związane z zadowoleniem klienta/działaniami posprzedażowymi.

MODUŁ 6: Zasady przeprowadzania auditów i kompetencje auditorów

 • Planowanie audytu nowych dostawców, lokalizacji lub technologii przy użyciu VDA 6.3
 • Korzystanie z kwestionariusza VDA 6.3
  • Przedstawienie i omówienie Formularzy i dokumentów stosowanych podczas audytu VDA 6.3.
 • Omówienie wymaganych kompetencji i kwalifikacji audytorów.
 • Ogólne zasady dotyczące przeprowadzania audytu, zadawania pytań, pozyskiwania dowodów z auditu,

MODUŁ 7: Podsumowanie szkolenia VDA 6.3 oraz egzamin końcowy

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA VDA 6.3


2 dni / 16 godziny

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA VDA 6.3


Text

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY


Certyfikat ,,Auditora wewnętrznego procesu wg VDA 6.3" wydany przez Quality Austria Polska

CENA SZKOLENIA  VDA 6.3 ZAWIERA


 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):


 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria