QualityAustria

Auditor wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015


Auditor wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015


CEL SZKOLENIA

Jest to trzydniowe (24 godziny) szkolenie nastawione na praktykę, podczas którego: 

 • zdobędziesz kompleksową wiedzę na temat metodyki pracy auditora
 • zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu przygotowywania i przeprowadzania auditów oraz opracowywania rzeczowych i kompletnych raportów po audicie
 • nauczysz się mądrze inicjować i/lub oceniać działania doskonalące podejmowane przez organizację
 • poznasz zasady efektywnej  komunikacji i skutecznego kierowania zespołem auditorów
 • dowiesz się również jak najlepiej interpretować zapisy zawarte w normach: ISO 9001:2015, ISO 14001 oraz ISO 19011, czego należy unikać oraz kto i dlaczego doskonale sprawdzi się w roli auditora wewnętrznego. 

W skutecznym przyswojeniu wiedzy pomogą Ci nasi trenerzy, którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ciągłej wymianie doświadczeń z innymi ekspertami Quality Austria, potrafią przefiltrować i odrzucić wszystko to, co jest mało istotne podczas określonego szkolenia, skupiają się natomiast na tym, co dla uczestników jest najbardziej wartościowe i przydatne.

KOMU UDZIAŁ W SZKOLENIU MOŻE SIĘ PRZYDAĆ:

 • Osobom, które są lub chciałyby zostać auditorami wewnętrznymi, i którym zależy na ugruntowaniu i poszerzeniu wiedzy i umiejętności w tym zakresie
 • Osobom mającym 2-3 letnie doświadczenie w obszarach zintegrowanych systemów zarządzania, które chciałyby uaktualnić wiedzę oraz rozwinąć swoje umiejętności
 • Tym, którzy posiadają już określoną wiedzę z zasad zarządzania jakością oraz zarządzania środowiskiem zgodnie ze standardami: ISO 900, ISO 14001 i chcieliby dowiedzieć się więcej na temat sposobów oceny skuteczności metod ich wdrażania w organizacji
 • Pełnomocnikom ZSZ ISO 9001 oraz ISO 14001 odpowiedzialnym za wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanych Systemów Zarządzania zgodnie ze znowelizowanymi normami, którzy są jednocześnie zainteresowani sposobami oceny i weryfikacji rezultatów ich pracy
 • Menedżerom, którym zależy na tym, aby podnieść kwalifikacje w zakresie zintegrowanych systemów zarządzania (ISO 9001, ISO 14001)
 • Konsultantom i doradcom chcącym poszerzyć wiedzę na temat znowelizowanych norm ISO 9001, ISO 14001 i dowiedzieć się więcej na temat dobrych praktyk w zakresie ich wdrażania w organizacji

 

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

Blok 1 - ISO 9001:2015 - Systemy Zarządzania Jakością:

 

 • Wstępny test wiedzy jako punkt wyjścia do dyskusji (20 pytań jednokrotnego wyboru)
 • Wprowadzenie do zarządzania jakością
  • Zasady zarządzania jakością
  • Ewolucja podejścia
 • Podstawowe wymagania ISO 9001:2015
  • Kontekst i podstawy zarządzania ryzykiem
  • Zarządzanie udokumentowanymi informacjami
  • Podejście procesowe
  • Wiedza, kompetencje, świadomość personelu
  • Produkcja i dostarczanie usług w zgodności z wymaganiami
  • Ocena zgodności, skuteczności, monitorowanie i pomiary procesów
 • Wytyczne do auditowania systemów zarządzania ISO 19011:2012
  • Zarządzanie programem auditów
  • Odpowiedzialność auditora
  • Cechy osobiste auditora
  • Kompetencje aduitora
 • Przygotowanie i planowanie auditu
  • Wykonalność auditu
  • Dokumenty niezbędne auditorowi do tego, aby przeprowadzić audit w sposób właściwy (plan, listy kontrolne)
 • Zespół auditorów
  • Zasady doboru zespołu auditowego
  • Praca z zespołem auditorów
 • Komunikacja i techniki pozyskiwania informacji w trakcie auditu 
 • Przeprowadzenie spotkania otwierającego
 • Dokumentowanie działań auditowych
  • Dowody z auditu i ich ocena
  • Formułowanie niezgodności oraz potencjałów do doskonalenia
 • Formułowanie wniosków i tworzenie raportu z auditu 
 • Przeprowadzenie spotkania zamykającego audit 
 • Dobre praktyki auditowe
 • Studium przypadku
 • Analiza przykładowej dokumentacji auditowej
 • Ćwiczenia realizowane na poszczególnych etapach szkolenia
 • Końcowy test wiedzy

 

Blok 2 - ISO 14001:2015 - Systemy Zarządzania Środowiskowego:

 

 • Zmiany w wymaganiach ISO 14001:2015 – wprowadzenie          
 • Kontekst organizacji w odniesieniu do wymagań ISO 14001:2015
 • Planowanie w SZŚ z uwzględnieniem perspektywy cyklu życia.
 • Zasoby. Kompetencje. Świadomość.
 • Komunikacja.
 • Udokumentowana informacja.
 • Działania operacyjne.
 • Perspektywa cyklu życia.
 • Gotowość i reagowanie na awarie.
 • Ocena efektów działalności. Doskonalenie.
 • Zasady auditowania SZŚ wg ISO 19011:
  • Formułowanie niezgodności.
  • Raport z auditu i działania poauditowe.
 • Ćwiczenia praktyczne
 • Egzamin końcowy

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

3 dni / 24 godziny

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

 

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Certyfikat ,,Audytora wewnetrznego Zintegrowanych Systemów Zarządzania”.

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia 
 • Materiały szkoleniowe 
 • Przerwy kawowe i drobne poczęstunki 
 • Wyżywienie  w dniach szkolenia 
 • Wydanie certyfikatu

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 • Mikołów - 180,- zł
 • Katowice - 200,- zł 
 • Warszawa - 200,- zł

Warto przeczytać:

Szkolenia ISO - 5 grzechów firm szkoleniowych
5 sposobów na efektywne szkolenie ISO
Audity wewnętrzne – dlaczego nie są skuteczne?

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria