QualityAustria

Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania


Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania


CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydata do prowadzenia auditów wewnętrznych, zapoznanie z metodyką pracy i technikami auditów.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Osoby posiadające 2-3 letnie doświadczenie w systemach zarządzania
 • Osoby, które ukończyły szkolenia z zasad systemów zarządzania zgodnie z ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, OHSAS

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Interpretacja wymagań standardów ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, OHSAS
 • Podejście procesowe
 • Wymagania standardu ISO 19011
 • Profil osobowy auditora
 • Zarządzanie zespołem
 • Procedura auditów wewnętrznych
 • Techniki audytowania
 • Zasady dokumentowania
 • Działania poauditowe
 • Ćwiczenia
 • Test sprawdzający

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

3 dnia / 24 godziny

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

Text

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Certyfikat ,,Auditora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania"

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria