QualityAustria

Auditor wewnętrzny w systemie zarządzania jakością ISO/TS 16949


Auditor wewnętrzny w systemie zarządzania jakością ISO/TS 16949


CEL SZKOLENIA

Przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do realizacji auditów wewnętrznych w organizacji w oparciu o ISO/TS 16949

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Kandydaci na auditorów wewnętrznych
 • Pełnomocnicy SZJ
 • Personel działów jakości,
 • Kierownictwo organizacji

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 1.Historia jakości.

2. Globalne Systemy Zarządzania.

3.Wprowadzenie do normy ISO TS 16949.

3.1.System zarządzania jakością.

3.2.Terminologia SZJ.

3.2.Podejście procesowe.

3.3. Budowa i struktura ISO TS 16949.

3.4. Harmonizacja i cele normy.

3.5.Charaktersytyka ISO TS 16949.

3.6 Wymagania ogólne.

3.7.Wymagania dotyczące dokumentacji.

3.8 Odpowiedzialność Kierownictwa.

3.9 Zarządzanie zasobami.

4.0 Planowanie realizacji wyrobu.

4.1.Pomary,analiza i doskonalenie.

4.2 Podejście procesowe (Diagram żółwia, Opracowanie mapy procesów, Karty procesów itp.)

4.3.Wskaźniki Systemu Zarządzania Jakością.

5. Audyty.

5.1 Wymagania ogólne.

5.2 Rodzaje auditów.

 

5.2.1.Audit systemu.

5.2.2 Audit produktu.

5.2.3 Audit procesu.

5.3. Podstawowe błędy auditowe.

6. Narzędzia i techniki wspomagające systemy zarządzania:

6.1 Burza mózgów

6.2 Diagram Ryby.

6.3 5why.

6.4 Analiza Pareto.

6.5 Raport 8D.

6.6 5S.

6.7 Filozofia Kaizen.

 

7. Globalne wymagania AIAG - podręczniki jakości.

7.1 Zaawansowane Planowanie Jakości - APQP

7.2 Proces Zatwierdzania Części - PPAP

7.3 Analiza Systemów Pomiarowych - MSA

7.4 Analiza potencjalnych przyczyn i skutków wad – FMEA

7.5 Statystyczne kontrola procesu SPC.

 

8. Globalne wymagania AIAG - wytyczne dotyczące audytowania procesów i zarządzania procesami.

9. Pozostałe wymagania AIAG.

10. Wymagania VDA QMC odnośnie systemów jakości - ogólna charakterystyka.

11. OEM CSR –Specyficzne Wymagania Klientów OEM- ogólna charakterystyka wymagań.

12. Ćwiczenia – planowanie, lista kontrolna, raportowanie z auditu.Studium przypadku.

13 .Podsumowanie szkolenia.  

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni / 16 godziny

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

Text

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Certyfikat ,,Auditora wewnętrznego w systemie zarządzania jakością ISO/TS 16949".

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria