QualityAustria

Auditor wewnętrzny Systemów Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015


Auditor wewnętrzny Systemów Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015

Najbliższe szkolenie

20 marca 2020 (8 godzin / 1 dzień)
Katowice / Mikołów

Cena 494,- 650,-


CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydata do prowadzenia auditów wewnętrznych, zapoznanie z metodyką pracy i technikami auditów

ODBIORCY SZKOLENIA

Osoby posiadające 2-3 letnie doświadczenie w systemach zarządzania środowiskowego, lub innych systemach zarządzania
Osoby posiadające doświadczenie w zakresie zarządzania aspektami środowiskowymi, gospodarowania odpadami, sprawozdawczością środowiskową itp. „zagadnieniami środowiskowymi”.

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

1. Zmiany w wymaganiach ISO 14001:2015 – wprowadzenie         

2. Kontekst organizacji w odniesieniu do wymagań ISO 14001:2015

3. Planowanie w SZŚ z uwzględnieniem perspektywy cyklu życia.

4. Zasoby. Kompetencje. Świadomość.

5. Komunikacja.

6. Udokumentowana informacja.

7. Działania operacyjne.

8. Perspektywa cyklu życia.

9. Gotowość i reagowanie na awarie.

10. Ocena efektów działalności. Doskonalenie.

11. Zasady auditowania SZŚ wg ISO 19011:

 • Formułowanie niezgodności.
 • Raport z auditu i działania poauditowe.

12. Ćwiczenia praktyczne

13. Egzamin końcowy

 

Uwaga:  wymaganiem uczestnictwa wyłącznie w szkoleniu „Auditor wewnętrzny ISO 14001” (szkolenie jednodniowe) jest  posiadanie certyfikatu auditora ISO 9001 lub innego systemu oraz znajomość normy ISO 19011.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień / 8 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Certyfikat "Auditor Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015"

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Posiłek w ciągu dnia
 • Kolację pomiędzy dniami szkoleniowymi
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

Warto przeczytać:

Szkolenia ISO - 5 grzechów firm szkoleniowych
5 sposobów na efektywne szkolenie ISO
Audity wewnętrzne – dlaczego nie są skuteczne?

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria