QualityAustria

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001:2015)


Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001:2015)


CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydata do prowadzenia auditów wewnętrznych, zapoznanie z metodyką pracy i technikami auditów

ODBIORCY SZKOLENIA

Osoby posiadające 2-3 letnie doświadczenie w systemach zarządzania środowiskowego, lub innych systemach zarządzania
Osoby posiadające doświadczenie w zakresie zarządzania aspektami środowiskowymi, gospodarowania odpadami, sprawozdawczością środowiskową itp. „zagadnieniami środowiskowymi”.

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Podstawy zarządzania środowiskowego
 • ISO 19011 - zasady, stosowanie, wytyczne
 • Interpretacja wymagań ISO 14001: 2015 pod kątem realizacji celów auditów
 • Podstawy prawa w zarządzaniu środowiskowym
 • Zagadnienie cyklu życia
 • Procedura auditów wewnętrznych
 • Komuniikacja
 • Techniki auditowania
 • Zasady dokumentowania
 • Działania poauditowe
 • Ćwiczenia
 • Test sprawdzający

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

3 dni / 24 godziny

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Certyfikat "Auditor Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015"

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Posiłek w ciągu dnia
 • Kolację pomiędzy dniami szkoleniowymi
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria