QualityAustria

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001) – szkolenie doskonalące


Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001) – szkolenie doskonalące


CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest doskonalenie technik i metodyki audytowania, pogłębienie wiedzy z tematyki zarządzania jakością.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Osoby posiadające uprawnienia Auditora wewnętrznego SZJ

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Zarządzanie procesowe – wykorzystanie informacji podczas audytu
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja niewerbalna
 • ISO 9001, ISO 19011 – przegląd pod kątem wymagań dla zarządzania audytami
 • Techniki prowadzenia audytu, metodyka próbkowania, zarządzanie czasem
 • Doskonalenie realizowania zapisów z audytu, formularze
 • Działania korygujące i zapobiegawcze
 • Ćwiczenia
 • Test sprawdzający

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni / 16 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

 

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia 
 • Materiały szkoleniowe 
 • Przerwy kawowe i drobne poczęstunki 
 • Wyżywienie  w dniach szkolenia 
 • Wydanie certyfikatu

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 • Mikołów - 180,- zł
 • Katowice - 200,- zł 
 • Warszawa - 200,- zł

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria