QualityAustria

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią – doskonalenie dla auditorów szś


Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią – doskonalenie dla auditorów szś


CEL SZKOLENIA

Zdobycie wiedzy dotyczącej planowania i wykonania auditów wewnętrznych systemu zarządzania energią. 
Ocena umiejętności kandydatów i potwierdzeniem kwalifikacji na auditora wewnętrznego systemu zarządzania energią

ODBIORCY SZKOLENIA

Osoby znające wymagania normy PN-EN ISO 50001, które zamierzają realizować audity wewnętrzne

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Wymagania prawne związane z zarządzaniem energią (Dyrektywy i ustawy krajowe)
 • Wymagania normy PN-EN ISO 50001
 • Potwierdzenie zgodności – dokumenty odniesienia
 • Sprawdzanie – wymagania normy PN-EN ISO 50001
 • Przegląd dokumentacji objętej auditem
 • Przeprowadzenie działań auditowych podobieństwa i różnice w odniesieniu do systemu zarządzania środowiskowego
 • Praktyczne ćwiczenia w planowaniu i realizacji auditu na przykładzie modelowej firmy
 • Przygotowanie raportu z auditu
 • Zakończenie auditu
 • Przeprowadzenie działań poauditowych
 • Praktyczne ćwiczenia – przygotowanie raportu z auditu
 • Kompetencje i ocena auditorów systemu zarządzania energią
 • Sprawdzenie wiadomości
 • Omówienie wyników szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

8 godzin (1dzień)

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Certyfikat "Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią"

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)
 

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria