QualityAustria

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią


Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią


CEL SZKOLENIA

Zdobycie wiedzy dotyczącej planowania i wykonania auditów wewnętrznych systemu zarządzania energią. Przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego. Przygotowanie uczestnika szkolenia do przeprowadzania auditów efektywnie i zgodnie zwymaganiami normy PN-EN ISO 15001 i PN-EN ISO 19011. Ocena umiejętności kandydatów i potwierdzeniem kwalifikacji na auditora wewnętrznego

ODBIORCY SZKOLENIA

Osoby znające wymagania normy PN-EN ISO 50001, które zamierzają realizować audity wewnętrzne

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Wymagania prawne związane z zarządzaniem energią (Dyrektywy i ustawy krajowe)
 • Wymagania normy PN-EN ISO 50001
 • Potwierdzenie zgodności – dokumenty odniesienia
 • Sprawdzanie – wymagania normy PN-EN ISO 50001
 • Zasady auditowania wg PN-EN ISO 19011
 • Zarządzanie programem auditów
 • Praktyczne ćwiczenia w planowaniu auditów na przykładzie modelowej firmy
 • Przeprowadzanie auditu
 • Przegląd dokumentacji objętej auditem
 • Przygotowanie planu realizacji auditu
 • Podział zadań w ramach zespołu auditorów
 • Czas trwania auditu
 • Sposób dokumentowania spostrzeżeń
 • Przeprowadzenie działań auditowych
 • Praktyczne ćwiczenia w planowaniu i realizacji auditu na przykładzie modelowej firmy
 • Przygotowanie raportu z auditu
 • Zakończenie auditu
 • Przeprowadzenie działań poauditowych
 • Praktyczne ćwiczenia – przygotowanie raportu z auditu
 • Kompetencje i ocena auditorów
 • Sprawdzenie wiadomości
 • Omówienie wyników szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

24 godziny (3 dni)

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Certyfikat "Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią"

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Posiłek w ciągu dnia
 • Kolację pomiędzy dniami szkoleniowymi
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria