QualityAustria

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001


Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001


CELE SZKOLENIA

 • Przybliżenie uczestnikom Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodnego z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2013.
 • Zdobycie wiedzy na temat audytowania powyższego systemu, postępowania z ryzykiem w bezpieczeństwie informacji oraz budowania odpowiednich relacji z audytowanym.
 • Zapoznanie się z metodami planowania i samodzielnego prowadzenia audytów systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz dokumentowania działań audytowych.
 • Uświadomienie sobie najczęściej popełnianych błędów przy wdrażaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Osoby odpowiedzialne za wdrażanie bezpieczeństwa informacji.
 • Wyższa i średnia kadra kierownicza, a w szczególności osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji, w tym pełnomocnicy ds. ochrony danych osobowych, administratorzy danych osobowych (ABI), oficerowie bezpieczeństwa.
 • Audytorzy, którzy chcę zdobyć podstawy wiedzy z zakresu audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Pracownicy odpowiedzialni za kontakty z kluczowymi klientami, kontrahentami i partnerami biznesowymi.

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

Dzień 1

Sesja 1

 • Wstęp do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS) zgodnego z PN-ISO/IEC 27001:2013
 • Terminologia
 • Elementy systemu
 • Interpretacja i analiza wymagań systemu
 • Rodzina norm ISO 2700x

Sesja 2

 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Postępowanie z ryzykiem w podejściu procesowym

Sesja 3

 • Projektowanie, wdrażanie i certyfikacja systemu bezpieczeństwa informacji

Sesja 4

 • Analiza zabezpieczeń
 • Interpretacje zapisów Załącznika Normatywnego A normy PN-ISO/IEC 27001

Dzień 2

Sesja 1

 • Praktyczne podejście do audytu bezpieczeństwa informacji
 • Przegląd środków nadzoru nad systemem zgodnym z ISO 27001

Sesja 2

 • Analiza zabezpieczeń
 • Interpretacja zapisów załącznika A normy PN-ISO/IEC 27001:2013

Sesja 3

 • Interpretacja zapisów załącznika A normy PN-ISO/IEC 27001:2013 - ciąg dalszy

Sesja 4

 • Narzędzia wspomagające prace audytora
 • Dokumentowanie i raportowanie audytu, listy kontrolne

 

Test końcowy

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni / 16 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

text

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Po zakończeniu szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat Audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie

UWAGA! Promocja szkolenia trwa do 8 maja 2017 r. -  cena promocyjna 680,00 zł. (cena standardowa 890,00 zł.) 

 

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria