QualityAustria

Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001


Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001

Najbliższe szkolenie

18 - 19 czerwca 2020 r. (16 godzin/2 dni)
Katowice/Mikołów

Cena 1200.00,-


 

CELE SZKOLENIA

 • Przybliżenie uczestnikom Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodnego z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2013.
 • Zdobycie wiedzy na temat audytowania powyższego systemu, postępowania z ryzykiem w bezpieczeństwie informacji oraz budowania odpowiednich relacji z audytowanym.
 • Zapoznanie się z metodami planowania i samodzielnego prowadzenia audytów systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz dokumentowania działań audytowych.
 • Uświadomienie sobie najczęściej popełnianych błędów przy wdrażaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.


Głównym organizatorem szkolenia jest jednostka certyfikacyjna i szkoleniowa CIS – Certification & Information Security Services, która specjalizuje się w bezpieczeństwie informacji. Siedziba CIS-International znajduje się w Wiedniu i ma swoje przedstawicielstwa na całym świecie. CIS posiada prestiżową akredytację w zakresie certyfikacji systemów i osób (ISO/IEC 27001 / ISO/IEC 27002, ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27018 i ISO/IEC TR 20000-9, ISO 22301) udzieloną przez austriacki organ akredytujący BMWFW oraz akredytację brytyjską udzieloną przez itSMF. Przeprowadza również certyfikacje Data Center (ANSI/TIA 942, EN 50600) oraz szkolenia. Współpraca między CIS i Quality Austria-Polska wpływa na większe zadowolenie Klientów, spowodowane możliwością synergii (certyfikacji łączącej różne systemy), większym nastawieniem na praktykę oraz obniżeniem kosztów.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Osoby odpowiedzialne za wdrażanie bezpieczeństwa informacji.
 • Wyższa i średnia kadra kierownicza, a w szczególności osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji, w tym pełnomocnicy ds. ochrony danych osobowych, administratorzy danych osobowych (ABI), oficerowie bezpieczeństwa.
 • Audytorzy, którzy chcę zdobyć podstawy wiedzy z zakresu audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Pracownicy odpowiedzialni za kontakty z kluczowymi klientami, kontrahentami i partnerami biznesowymi.

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

Dzień 1

Sesja 1

 • Wstęp do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS) zgodnego z ISO/IEC 27001:2013
 • Terminologia
 • Elementy systemu
 • Interpretacja i analiza wymagań systemu
 • Rodzina norm ISO 2700x

Sesja 2

 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Postępowanie z ryzykiem w podejściu procesowym

Sesja 3

 • Projektowanie, wdrażanie i certyfikacja systemu bezpieczeństwa informacji

Sesja 4

 • Analiza zabezpieczeń
 • Interpretacje zapisów Załącznika Normatywnego A normy ISO/IEC 27001

Dzień 2

Sesja 1

 • Praktyczne podejście do audytu bezpieczeństwa informacji
 • Przegląd środków nadzoru nad systemem zgodnym z ISO 27001

Sesja 2

 • Analiza zabezpieczeń
 • Interpretacja zapisów załącznika A normy ISO/IEC 27001:2013

Sesja 3

 • Interpretacja zapisów załącznika A normy ISO/IEC 27001:2013 - ciąg dalszy

Sesja 4

 • Narzędzia wspomagające prace audytora
 • Dokumentowanie i raportowanie audytu, listy kontrolne

 

Test końcowy

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni / 16 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

text

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Po zakończeniu szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat Audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001.

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Ciepły posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu.

UWAGA!

1) Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT
    w wysokości 23%.

2) Faktura wystawiana jest przez CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o.
    z siedzibą w Mikołowie - głównego organizatora szkolenia.

 

NOCLEGI (ze śniadaniem): opłata za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia, możemy jednak pomóc w rezerwacji hotelu.

 • Mikołów: 150 - 200 zł
 • Warszawa: 180 - 220 zł
 • Katowice: 180 - 220 zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria