QualityAustria

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy


Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy


CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydata do prowadzenia auditów wewnętrznych, zapoznanie z metodyką pracy i technikami auditów.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Osoby posiadające 2-3 letnie doświadczenie w systemach zarządzania
 • Osoby, które ukończyły szkolenie z zasad systemu zarządzania BHP

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Wymagania standardów PN-N 18001 oraz OHSAS w odniesieniu do procesu auditów
 • Podejście procesowe
 • Wymagania standardu 19011
 • Profil osobowy auditora
 • Praca zespołowa
 • Zarządzanie zespołem
 • Procedura auditów wewnętrznych
 • Techniki audytowania
 • Komunikacja wewnętrzna
 • Zasady dokumentowania
 • Działania poauditowe
 • Doskonalenie - narzędzia
 • Ćwiczenia
 • Test sprawdzający

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni / 16 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

 

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Certyfikat ,,Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy”.

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia 
 • Materiały szkoleniowe 
 • Przerwy kawowe i drobne poczęstunki 
 • Wyżywienie  w dniach szkolenia 
 • Wydanie certyfikatu

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 • Mikołów - 180,- zł
 • Katowice - 200,- zł 
 • Warszawa - 200,- zł

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria