QualityAustria

Auditor wewnętrzny Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ISO 45001:2018)


Auditor wewnętrzny Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ISO 45001:2018)

Najbliższe szkolenie

21-22 lipca 2020 (16 godzin/ 2 dni)
Katowice / Mikołów

Cena 840,- 1,200,-


 

CEL SZKOLENIA AUDITOR WEWNĘTRZNY ISO 45001

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydata do prowadzenia auditów wewnętrznych, zapoznanie z metodyką pracy i technikami auditów.

ODBIORCY SZKOLENIA AUDITOR WEWNĘTRZNY ISO 45001

 • Osoby posiadające 2-3 letnie doświadczenie w systemach zarządzania
 • Osoby, które ukończyły szkolenie z zasad systemu zarządzania BHP
 • Pełnomocnicy BHP odpowiedzialni za wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnie z normą ISO 45001
 • Menedżerom, którym zależy na tym, aby podnieść kwalifikacje w zakresie BHP

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA AUDITOR WEWNĘTRZNY ISO 45001

 • Kontekst organizacji:
  • Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne związane z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników
  • Wymagania prawne i inne wymagania – identyfikacja i ocena zgodności
 • Ćwiczenie praktyczne – planowanie auditu, potwierdzenie zgodności z wymaganiami norm.

 

 • Przywództwo:
  • Rola i odpowiedzialność kierownictwa
  • Polityka firmy w odniesieniu do wymagań:
   • Bezpieczeństwa i zdrowia pracowników
 • Zadania, obowiązki i uprawnienia w systemie zarządzania
 • Ćwiczenie praktyczne – rola auditora wiodącego, potwierdzenie zgodności z wymaganiami norm

 

 • Ryzyka i szanse dotyczące:
  • Bezpieczeństwa i zdrowia pracowników
  • Wpływu ww. na bezpieczeństwo biznesowe
 • Planowanie działań w oparciu o wyniki analizy ryzyka.
 • Powiązanie analizy ryzyka z wynikami z oceny analizy ryzyka na stanowiskach pracy.
 • Ocena wyników zaplanowanych działań – ustalanie zasad oceny i odpowiedzialności.
 • Ćwiczenie praktyczne – ryzyko wykonalności auditu, potwierdzenie zgodności z wymaganiami norm

 

 • Udział i konsultacje pracowników w odniesieniu do bezpieczeństwa i zdrowia. Zmiany w podejściu i wymaganiach.
 • Ćwiczenie praktyczne – potwierdzenie zgodności z wymaganiami norm

 

 • Wsparcie procesów:
  • Zasoby
  • Kompetencje
  • Świadomość
  • Komunikacja
  • Udokumentowane informacje
 • W odniesieniu do wymagań związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników.
 • Kompetencje auditorów.
 • Ćwiczenie praktyczne – potwierdzenie zgodności z wymaganiami norm

 

 • Konsultacje i udział pracowników w systemie zarządzania ochroną zdrowia i bezpieczeństwem pracowników.
 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna.
 • Ćwiczenie praktyczne – potwierdzenie zgodności z wymaganiami norm

 

 • Planowanie i kontrola działań w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.
 • Eliminacja zagrożeń i ograniczanie ryzyka w prowadzonych działaniach.
 • Zarządzanie zmianami.
 • Ćwiczenie praktyczne – potwierdzenie zgodności z wymaganiami norm

 

 • Ocena działań.
 • Wykorzystanie wyników auditów.
 • Przegląd systemu zarządzania.
 • Doskonalenie.
 • Formułowanie wniosków z auditu.
 • Ćwiczenie praktyczne/ egzamin – potwierdzenie zgodności z wymaganiami norm.
 • Podsumowanie wyników, raport z auditu.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA AUDITOR WEWNĘTRZNY ISO 45001

2 dni (16 godzin)

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA AUDITOR WEWNĘTRZNY ISO 45001

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ZE SZKOLENIA: AUDITOR WEWNĘTRZNY ISO 45001

Certyfikaty "Audytora wewnętrzny  Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy"

CENA SZKOLENIA: AUDITOR WEWNĘTRZNY ISO 45001 ZAWIERA

Przeprowadzenie szkolenia
Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
Posiłek w ciągu dnia
Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria