QualityAustria

Auditor wewnętrzny Systemów Bezpieczeństwa Żywności


Auditor wewnętrzny Systemów Bezpieczeństwa Żywności


CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydata do prowadzenia auditów wewnętrznych, zapoznanie z metodyką pracy i technikami auditów.

ODBIORCY SZKOLENIA

  • Osoby posiadające 2-3 letnie doświadczenie ,,w jakości”
  • Osoby, posiadające podstawową znajomość standardów żywnościowych

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

  • Przypomnienie zasad GHP, GMP, HACCP
  • Interpretacja wymagań Kodeksu Żywnościowego
  • Podejście procesowe
  • Wymagania standardu ISO 19011
  • Profil osobowy auditora
  • Zarządzanie zespołem
  • Techniki audytowania
  • Działania poauditowe
  • Ćwiczenia
  • Test sprawdzający

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

3 dni / 24 godziny

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

 

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Certyfikat ,,Auditora wewnętrznego Systemów Zarządzania Żywnością”.

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

  • Przeprowadzenie szkolenia 
  • Materiały szkoleniowe 
  • Przerwy kawowe i drobne poczęstunki 
  • Wyżywienie  w dniach szkolenia 
  • Wydanie certyfikatu

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

  • Mikołów - 180,- zł
  • Katowice - 200,- zł 
  • Warszawa - 200,- zł

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria