QualityAustria

Auditor wewnętrzny IATF 16949:2016 w branży motoryzacyjnej


Auditor wewnętrzny IATF 16949:2016 w branży motoryzacyjnej


CEL SZKOLENIA

Zapoznanie uczestników szkolenia ze specyficznymi wymaganiami audytowania zgodnie z globalnym wymaganiem normy IATF 16949:2016.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Kandydaci na auditorów wewnętrznych
 • Pełnomocnicy SZJ
 • Personel działów jakości,
 • Kierownictwo organizacji

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

1. Wstęp

2.Geneza ISO/TS 16949 oraz IATF 16949:2016

3. Wymagania specyfikacji IATF 16949 (przypomnienie wymagań normy ISO 9001)

4. Audyt trzeciej strony - omówienie podręcznika IATF "Rules for Achieving IATF Recognition …" - wytyczne dotyczące procesu certyfikacji

5. Terminy i definicje wykorzystywane w specyfikacji – omówienie poszczególnych narzędzi jakościowych:

 • zaawansowane Planowanie Jakości - APQP
 • proces Zatwierdzania Części - PPAP
 • analiza Systemów Pomiarowych - MSA
 • analiza potencjalnych przyczyn potencjalnych skutków wad - FMEA
 • statystyczne kontrola procesu SPC

6. Audit systemu zarządzania.(jakością,procesu,wyrobu)

7. Cele auditu i zakresy obowiązków

8. Auditowanie – programy i procedury auditu

9. Planowanie działań auditowych

10. Metodyka pracy auditora wewnętrznego w branży motoryzacyjnej

11. Techniki badania auditowego

12. Dokumentacja auditu

13. Zakończenie auditu

14. Formułowanie niezgodności i przygotowanie raportu

15. Działanie poauditowe

16. Analiza przyczyn powstania niezgodności

17. Działania korygujące i zapobiegawcze

18. Zadania zespołu auditorów dla wybranego procesu

19. Podsumowanie

20. Egzamin sprawdzający.

 

Wartości dodane:

 • zdobycie wiedzy w zakresie wymagań audytowania w ujęciu IATF 16949,

 • zrozumienie, w jaki sposób wdrażać te wymagania w systemach zarządzania organizacji,

 • poznanie wymagań dotyczących zarządzania procesowego,

 • poznanie zasad przygotowywania dokumentacji audytowej  zgodnie z ich wymaganiami IATF 16949:2016.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni / 16 godziny

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

Text

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Certyfikat ,,Auditora wewnętrznego  IATF 16949:2016 w branży motoryzacyjnej".

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria