QualityAustria

Auditor Bezpieczeństwa Informacji wg ISO 27001 – szkolenie akredytowane


Auditor Bezpieczeństwa Informacji wg ISO 27001 – szkolenie akredytowane

Najbliższe szkolenie

18-20 listopada 2020 r.
Warszawa

Cena 2390.00,-


  Odpowiedź Ministra Cyfryzacji w sprawie akredytowanych certyfikatów CIS

 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydata do prowadzenia auditów wewnętrznych, zapoznanie z metodyką pracy i technikami auditów.

Głównym organizatorem szkolenia jest jednostka certyfikacyjna i szkoleniowa CIS – Certification & Information Security Services, która specjalizuje się w bezpieczeństwie informacji. Siedziba CIS-International znajduje się w Wiedniu i ma swoje przedstawicielstwa na całym świecie. CIS posiada prestiżową akredytację w zakresie certyfikacji systemów i osób (ISO/IEC 27001 / ISO/IEC 27002, ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27018 i ISO/IEC TR 20000-9, ISO 22301) udzieloną przez austriacki organ akredytujący BMWFW oraz akredytację brytyjską udzieloną przez itSMF. Przeprowadza również certyfikacje Data Center (ANSI/TIA 942,EN 50600) oraz szkolenia. Współpraca między CIS i Quality Austria-Polska wpływa na większe zadowolenie Klientów, spowodowane możliwością synergii (certyfikacji łączącej różne systemy), większym nastawieniem na praktykę oraz obniżeniem kosztów.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Managerowie Bezpieczeństwa Informacji posiadający ważny certyfikat oraz posiadający wiedzę z zakresu terminologii IT i podstaw technicznych IT

WAŻNE:

Aby móc uczestniczyć w szkoleniu, należy posiadać ważny certyfikat z ukończonego w firmie CIS – Certification akredytowanego szkolenia IS Manager lub równoważny dokument z ukończonego innego szkolenia np. na Pełnomocnika ds. Systemu Bezpieczeństwa Informacji objętego akredytacją w zakresie certyfikacji osób na zgodność z normą EN ISO/IEC 17024:2012 udzieloną przez krajową jednostkę akredytacyjną*. 

*-o dopuszczeniu do szkolenia decyduje jednostka certyfikacyjna CIS-Cert po przeanalizowaniu programu szkoleniowego ukończonego szkolenia oraz weryfikacji akredytacji.

 

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Egzamin techniczny - odnosi się do technicznych baz IT (sieci, systemów operacyjnych, baz danych, zasad tworzenia oprogramowań itp.)
 • Podstawy psychologii Auditora Bezpieczeństwa Informacji
 • Techniki auditu Bezpieczeństwa Informacji – moduł ten zawiera całą praktykę przeprowadzania audytów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Przegląd wymagań normy ISO 27001
 • Ćwiczenia
 • Test sprawdzający

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

3 dni / 24 godziny

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Akredytowany certyfikat CIS - Information Security Auditor i nieakredytowany certyfikat Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001. Poprzez złożenie wniosku uczestnicy szkolenia mogą się również ubiegać o otrzymanie certyfikatu EOQ.

Certyfikat akredytowany CIS - Information Security Auditor  spełnia kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z 12.10.2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów  uprawniających do przeprowadzenia audytu.

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia 
 • Materiały szkoleniowe 
 • Przerwy kawowe i drobne poczęstunki 
 • Wyżywienie  w dniach szkolenia 
 • Wydanie certyfikatu

UWAGA!

1) Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.

2) Faktura wystawiana jest przez CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie - głównego organizatora szkolenia.

NOCLEG ZE ŚNIADANIEM: nie jest wliczony w opłatę za szkolenie, możemy jednak pomóc w rezerwacji hotelu.

 • Mikołów: 150 - 190 zł.
 • Katowice: 180 - 220 zł.
 • Warszawa: 180 - 220 zł.

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria