QualityAustria

Aktualizacja kompetencji auditorów ISO 9001: 2015


Aktualizacja kompetencji auditorów ISO 9001: 2015


CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest dostatczenie wiedzy auditorm systemów jakości dla zapewnienia wymaganych kompetencji w związku z publikacją nowej wersji normy ISO 9001 w roku 2015. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie udokumentowanych kompetencji auditora systemu zarządzania jakością wg ISO 9001. Na etapie rejestracji uczestnictwa, niezbędnym jest przedłozenie stosownego certyfikatu / świadectwa.

ODBIORCY SZKOLENIA

Auditorzy systemów zarządzania jakością wg ISO 9001.

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Wstępny test ewaluacyjny kształcenia
 • Nowa koncepcja dla systemu zarządzania jakością - nowe podejście w ISO 9001: 2015
 • Wymagania ISO 9001: 2015 dla systemów zarądzania jakością
 • Proces auditu
 • Zasady realizacji zapisów z auditów w oparciu o udokumentowane informacje
 • Audit narzędziem doskonalenia systemu zarządzania jakością
 • Końcowy test kompetencyjny

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin realziowane w ciągu dwóch dni

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

Text

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Certyfikat auditora systemu zarządzania jakością wg ISO 9001: 2015

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

Przeprowadzenie szkolenia
Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
Posiłek w trakcie szkolenia
Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

 

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria