QualityAustria

System Zarządzania Środowiskowego

System Zarządzania Środowiskowego

Szkolenia Systemu Zarządzania Środowiskowego

Przyroda nie zna nagrody ni kary, zna tylko konsekwencje.

R.Ingersoll

 

ISO 14001 jest międzynarodową normą, w której zawarte są zasady związane z wdrażaniem systemu zarządzania środowiskowego. Może być ona zastosowana w każdej organizacji, dla której ważne jest to, aby prowadzić wszelkie działania zgodnie z wcześniej ustalonymi celami środowiskowymi oraz związaną z tym polityką środowiskową.

 

Dlaczego warto skorzystać ze szkoleń realizowanych przez Quality Austria.

 • Zdobycie wymaganej  wiedzy oraz przydatnych umiejętności z zakresu systemu zarządzania środowiskowego.
 • Nasi trenerzy – na co dzień zajmujący się przeprowadzaniem auditów z Systemów Zarządzania -  posiadają praktyczną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w branży. Dlatego też możesz być pewny, że uczysz się od fachowców.

 

Serdecznie zapraszamy na organizowane przez nas szkolenia z zakresu systemu zarządzania środowiskowego:

Przykładowy zakres szkoleń otwartych

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZE SZKOLENIA

Szkolenia1

Cena nawet od 254 zł za osobę
 

 • Szkolisz tyle osób ile chcesz
 • Masz możliwość wymiany doświadczeń z innymi firmami
 • Nie martwisz sie o organizację

Szkolenia

Cena nawet od 187 zł za osobę
 

 • Szkolenie  w dogodnym dla Ciebie czasie
 • Brak kosztów logistyki pracowników
 • Praktyczna wiedze w oparciu o Twoje potrzeby

Szkolenia

Cena nawet od 187 zł za osobę
 

 • Szkolenie dopasowane do Twoich potrzeb
 • Poszerzaj zakres, o Twoją specyfikę działalności
 • Łącz tematy szkoleń według potrzeb

SZUKASZ INNEGO SZKOLENIA?

napisz swoje wymagania

- ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA
- DOPASUJEMY SZKOLENIE DO TWOICH POTRZEB
- DOBIERZEMY DLA CIEBIE NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE- BEZ SPAMU
- BEZ REKLAM
- BEZ MAILINGU

Administratorem Twoich danych osobowych jest Quality Austria – Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 14 w Mikołowie (43-100).
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu jakim jest realizacja szkolenia na które się zapisujesz.Twoje dane przetwarzamy również w celu wypełnienia obowiązków wynikających z litery prawa min. polegającego na wystawianiu faktur za realizowane usługi,w celu zawarcia i wykonania zobowiązań wynikających z ofert i zawartych umów,obsługi zapytań w zakresie certyfikacji i szkoleń przekazanych z wykorzystaniem formularzy w witrynie qualityaustria.com.pl, przeprowadzenie działań związanych z rezerwacją miejsca na szkoleniu, dostarczeniem materiałów szkoleniowych, wystawieniem certyfikatów, zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniu, windykacji należności; prowadzenie postępowań sądowych i arbitrażowych.
Odbiorcami danych osobowych w ramach prowadzonej działalności przez Quality Austria-Polska Sp. z o.o. może być jednostka certyfikacyjna Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH z Siedzibą w Wiedniu w Austrii,trenerzy i auditorzy związani z Quality Austria – Polska Sp. z o.o. i Quality Austria,podmioty wspomagające działalność biznesową Quality Austria – Polska Sp. z o.o. jak dostawcy usług informatycznych, kurierskich, pocztowych, telefonicznych i księgowych.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane do chwili wniesienia przez Ciebie sprzeciwu. W każdej przesłanej przez nas wiadomości znajdziesz bezpośredni link do usunięcia swoich danych z naszej bazy. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, z jednoczesnym uwzględnieniem podstaw prawnych nadrzędnych. Czas przetwarzania danych po zakończeniu realizacji celów wynikających z zawartych umów, jest przedłużony o terminy wynikające z dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń. Czas przetwarzania danych również regulowany jest wymaganiami akredytacyjnymi i dla dokumentów związanych z certyfikacją i oceną zgodności termin przechowywania danych to 12 lat.
Zgodnie z zapisami rozporządzenia, z którym możesz się zapoznać się pod linkiem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679, przysługuje Ci prawo do dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, sprostowania swoich nieprawidłowych danych, żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),żądania ograniczenia przetwarzania danych,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
W przypadku gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego kierując ją wprost do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych przy ul. Stawki 2 w Warszawie https://uodo.gov.pl/. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami pod adresem iod@qualityaustria.com.pl lub dzwoniąc pod numer +48 32 226 60 07.Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria