QualityAustria

EN 1090

Wymagania dla producentów konstrukcji stalowych i aluminiowych


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawia zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchyla dyrektywę 89/106/EWG. Warunkiem wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu i oznaczania tych wyrobów znakiem CE jest spełnienie Rozporządzenia 305/2011/WE, co w przypadku konstrukcji stalowych i aluminiowych  oznacza, że należy:

 • spełnić wymagania normy EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych; Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych,
 • spełnić wymagania dotyczące wyrobu:
  • określone w normie EN 1090-2  i / lub  EN 1090-3,
  • określone w innych zharmonizowanych normach przedmiotowych,
  • wymagania europejskich dokumentów oceny, jeśli dotyczy,
 • wdrożyć zakładową kontrolę produkcji (ZKP),
 • poddać się inspekcjom Jednostki Certyfikującej.

1 lipca 2014r. jest końcem okresu przejściowego dla oznakowania w systemie ogólnokrajowym. Po tym terminie, elementy konstrukcyjne wykonane ze stali lub aluminium, mogą być wprowadzane do obrotu tylko z oznakowaniem CE.

Zapraszamy do współpracy!


 

Przykładowy zakres szkoleń otwartych

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZE SZKOLENIA

Szkolenia1

Cena nawet od 254 zł za osobę
 

 • Szkolisz tyle osób ile chcesz
 • Masz możliwość wymiany doświadczeń z innymi firmami
 • Nie martwisz sie o organizację

Szkolenia

Cena nawet od 187 zł za osobę
 

 • Szkolenie  w dogodnym dla Ciebie czasie
 • Brak kosztów logistyki pracowników
 • Praktyczna wiedze w oparciu o Twoje potrzeby

Szkolenia

Cena nawet od 187 zł za osobę
 

 • Szkolenie dopasowane do Twoich potrzeb
 • Poszerzaj zakres, o Twoją specyfikę działalności
 • Łącz tematy szkoleń według potrzeb

SZUKASZ INNEGO SZKOLENIA?

napisz swoje wymagania

- ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA
- DOPASUJEMY SZKOLENIE DO TWOICH POTRZEB
- DOBIERZEMY DLA CIEBIE NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE- BEZ SPAMU
- BEZ REKLAM
- BEZ MAILINGUQuality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria