QualityAustria

Strefa studenta - początki Quality Austria-Polska

Strefa studenta - początki


  • Jesteś studentem, szukasz miejsca do odbycia praktyki?
  • Jesteś absolwentem?
  • Nie posiadasz doświadczenia zawodowego?
  • Szukasz okazji do własnego rozwoju pod okiem specjalistów?

APLIKUJ!

Wyślij swoje CV na adres mailowy office@qualityaustria.com.pl - chcemy zapoznać się z Twoimi dotychczasowymi osiągnięciami, wyślij również list motywacyjny – pozwól nam poznać Twoją osobę w treści wiadomości koniecznie umieść klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez qualityaustria–Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 14 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883).
Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania.”

 Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria