QualityAustria

Polityka jakości Quality Austria-Polska

Politykaqualityaustria kładzie nacisk na posiadanie wybitnych kompetencji w obszarze Zintegrowanych Systemów Zarządzania. Systemy te wpływają na wzrost bezpieczeństwa przedsiębiorstw oraz wzrost jakości ich usług i produktów. Podstawą dla tak wyznaczonego obszaru działania są wymagania akredytacyjne. Czynnikiem odróżniającym qualityaustria od jej konkurencji jest realizacja zadań w sposób przekraczający oczekiwania jej klientów.

qualityaustria wiedziona jest intencją aby jakość w przedsiębiorstwach działających na świecie była coraz lepsza, a jakość ich produktów i usług stanowiła ich nierozerwalną część.

qualityaustria stawia sobie wymagające cele w stosunku do rynków kluczowych, kładąc nacisk na udział w rynku oraz pozycję uznanej marki. Profesjonalne świadczenie usług i wiarygodność są wartościami o najwyższym priorytecie.

 

Platforma tematyczna dla klientów i partnerów: uznanie w skali krajowej i światowej.

qualityaustria jest partnerem znanych organizacji i zrzeszeń międzynarodowych w zakresie wszystkich trzech obszarów świadczonych usług. W owych ogólnoświatowych zrzeszeniach przebiega współpraca, wymiana doświadczeń oraz tworzenie standardów dla usług. Klient dostaje w ten sposób gwarancję otrzymania aktualnych i przodujących usług, wraz z ich uznaniem międzynarodowym. Długotrwałe relacje z organizacjami partnerskimi uważane są za zasadnicze czynniki sukcesu.

 

Osoby z doświadczeniem i fachowością gwarantują jakość i wydajność.

qualityaustria mówi językiem przedsiębiorstw czy też organizacji. W celu świadczenia usług we wszystkich zakresach działalności qualityaustria pozyskuje doświadczone, kompetentne i zorientowane na klienta osoby, które swoim zaangażowaniem przyczyniają się do ciągłego rozwoju dotychczasowego portfolio fachowości. W ramach qualityaustria odbywa się systematyczne kształcenie i wymiana doświadczeń, mające na celu ciągły rozwój usług.

 

Perspektywa ciągłego rozwoju w przyszłości

qualityaustria w ramach swojej sieci dysponuje obszerną wiedzą i metodyką niemal ze wszystkich dziedzin. Na podstawie tego faktu wpływa na trendy, interpretuje nowości, a w ramach swojej działalności w stosownych gremiach współtworzy przyszłe wymogi międzynarodowe. Z pełną świadomością bierze na siebie związaną z tym odpowiedzialność społeczną i ekonomiczną.

 

Niezależność i stabilność
Jednostka qualityaustria działa niezależnie od aspektów gospodarczych i politycznych, wykorzystując środki w celu wzmocnienia własnej wydajności podczas swej misji społecznej.
 

 Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria