QualityAustria

Kontakt - Quality Austria-Polska sp. z o.o.

Kontakt - Quality Austria-Polska Sp. z o.o.


Quality Austria-Polska Sp. z o.o.

43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 14

 

Quality Austria-Polska Sp. z o.o.

Biuro w Warszawie: 02-673 Warszawa, Konstruktorska 11

 


Sekretariat Mikołów
tel.: +48 32 226 60 07, fax: +48 32 216 26 41
e-mail: office@qualityaustria.com.pl
 

Biuro w Warszawie
tel.: + 48 575 687 500
e-mail: krzysztof.jankowski@qualityaustria.com.pl

 

Godziny pracy:

pn – pt 8:00 – 16:00

 

Dane rejestrowe:

qualityaustria – Polska Sp. z o.o.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w sądzie rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000402100
Kapitał zakładowy: 150 000,00 zł
NIP: 635-182-89-86
REGON: 242745876
Rachunek bankowy w ING Bank Śląski
Numer rachunku 38 1050 1399 1000 0090 3008 1898
 Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria