QualityAustria

Członkostwo zrzeszeń branżowych i specjalistycznych Quality Austria-Polska

Członkostwo


qualityaustria jest członkiem i jednym z głównych partnerów EOQ, EFQM oraz innych zrzeszeń branżowych i specjalistycznych, takich jak VDA, IATF, komisje techniczne ISO i wiele innych.

qualityaustria bardzo poważnie traktuje członkostwo w IQNet Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikujących, które wspólnie oraz samodzielnie świadczą usługi dla ponad 1/3 wszystkich klientów w zakresie audytów i certyfikacji. IQNet jest nie tylko źródłem nowego know-how i uznanych metod certyfikacji, umożliwia też świadczenie zmodyfikowanych usług o ogólnoświatowym znaczeniu.

IQNet The International Certification Network największa międzynarodowa sieć najważniejszych krajowych jednostek certyfikujących
http://www.iqnet-certification.com/

EOQ European Organization for Quality
http://www.eoq.org/

IATF International Automotive Task Force
http://www.iatf.net/Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria