QualityAustria

Zarządzanie Energią

Zarządzanie Energią

"Jak dodać firmie pozytywnej energii? Poprzez system zarządzania energią"


Bez dopływu energii nie może funkcjonować żadna organizacja. Lecz nie sztuka pozyskiwać i zużywać energię; sztuką jest robić to w sposób racjonalny. A ponieważ kosumentem energii jest każdy pracownik, każde stanowisko pracy i każda instalacja, najlepsze efekty uzyskamy, gdy zarządzanie energią wprowadzimy na wszystkich szczeblach organizacji. Pożytecznym narzędziem jest w tym przypadku standard ISO 50001.
qualityaustria pomoże Państwu swoją wiedzą i doświadczeniem, dokonując niezależnej oceny systemu zarządzania energią.

Zapraszamy do współpracy!
 

Certyfikacja z qualityaustria
– TO PROSTE!

zadzwonimy do Ciebie

- ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA
- POWIEMY CI JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT
- DOBIERZEMY DLA CIEBIE NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE- BEZ SPAMU
- BEZ REKLAM
- BEZ MAILINGU
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria