QualityAustria

Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

System Zarządzania Jakością

Informacje ogólne o certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

Certyfikat ISO 9001 (System Zarządzania Jakością) jest potwierdzeniem, że dana organizacja spełnia wymagania oraz stosuje zasady zawarte w normie. Firma poświadcza tym samym, iż jest ukierunkowana na zarządzanie jakością  niezależnie od tego czy działa w otoczeniu lokalnym czy międzynarodowym. Obecnie coraz częściej posiadanie akredytowanego certyfikatu stanowi ważne kryterium  w procesach przetargowych oraz jest istotnym narzędziem wykorzystywanym w celach marketingowych. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością to jednak przede wszystkim dbałość o jakość produktów i usług, co w długofalowej konsekwencji przekłada się na zoptymalizowanie kosztów operacyjnych.

„Jakość to doskonałość, której nie da się osiągnąć, lecz do której trzeba uporczywie zdążać.”

Lao Tsu - „Złota Księga”

Proces certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

Przygotowania związane z procesem certyfikacji systemu zarządzania jakością (wg normy ISO 9001) czasami mogą trwać bardzo długo (nawet do kilku lat). Ważne jest tutaj, aby przyjąć odpowiedni model doskonalenia zarządzania. Całkowity przebieg dokumentowania oraz wdrażania systemu składa się z czterech głównych etapów:

     1. identyfikacja i analiza stanu obecnego,

     2. zaplanowanie (prawidłowo przeprowadzony etap może przesądzić o tym, czy wprowadzenie systemu zarządzania jakością
          odniesie sukces),

     3. wdrożenie systemu,

     4. utrzymanie i doskonalenie.

Bardzo ważne jest, aby został stworzony szczegółowy harmonogram wdrażania systemu  zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, gdyż odgrywa on kluczową rolę w sprawnym przebiegu całego procesu.

Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 w 8 krokach:

Krok 1:

Podjęcie decyzji w kwestii poddania się procesowi certyfikacji.

Większość firm na pewnym etapie rozwoju potrzebuje spójnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem opartego o efektywne zasady. Takim rozwiązaniem, może być System Zarządzania Jakością.

Krok 2:

Przygotowania związane z wdrożeniem wymagań  systemu zarządzania
(tj. systemu zarządzania jakością,  bezpieczeństwem, środowiskiem itp.)
 

Etap ten można podzielić na dwie części:

     1.analiza obecnego systemy zarządzania,

     2.porównanie tego systemu z wymaganiami jakie są określone w normie ISO.

Po etapie analizy i porównania obecnego stanu i wymagań normy ISO, firma powinna zaplanować i wprowadzić niezbędne zmiany w procesach.

Krok 3:

Wybór właściwej jednostki certyfikującej ISO 9001

Wbrew pozorom jest, to jeden z krytycznych aspektów, które decydują o dalszym rozwoju firmy i jakości doskonalenia systemu zarządzania jakością. Jednostka Certyfikacyjna powinna być partnerem, który wspiera organizację w rozwoju i doskonaleniu Systemu. Ważnym zagadnieniem na tym etapie jest również wybór jednostki akredytowanej. To znaczy posiadającej uprawnienia do oceny zgodności systemów zarządzania. Certyfikaty wydawane przez podmioty nie posiadające akredytacji niejednokrotnie nie są uznawanymi dokumentami.

Krok 4:

Przeprowadzenie auditu wewnętrznego

Może być realizowany przez odpowiednio przeszkolone i kompetentne osoby, lub przez zewnętrzną firmę konsultingową.  

Krok 5:

Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

Dokonanie wszelkich formalności (podpisanie umowy) między organizacją poddającą się certyfikacji, a firmą certyfikującą. Ustalenie terminarza zadań.

Krok 6:

Przeprowadzenie auditu wstępnego

Przed auditem certyfikującym organizacja może (ale nie musi) zdecydować się na audit wstępny. Warto skorzystać z tej możliwości, ponieważ pomaga ona wykryć wcześniej niezidentyfikowane braki, niedociągnięcia, które będzie można poprawić jeszcze przed rozpoczęciem właściwego auditu certyfikującego – co najzwyczajniej jest bardziej ekonomiczne.

Krok 7:

Przeprowadzenie auditu certyfikującego.

W wyniku którego jest potwierdzana zgodność postępowania względem wymagań, aczkolwiek w trakcie auditu mogą zostać zidentyfikowane również niezgodności. W takim przypadku organizacja jest zobowiązana do usunięcia zidentyfikowanych nieprawidłowości w ustalonym czasie.

Krok 8:

Organizacja otrzymuje certyfikat na zgodność z odpowiednią normą ISO.

Certyfikacja z qualityaustria
– TO PROSTE!

zadzwonimy do Ciebie

- ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA
- POWIEMY CI JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT
- DOBIERZEMY DLA CIEBIE NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE- BEZ SPAMU
- BEZ REKLAM
- BEZ MAILINGU
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria