QualityAustria

Spawalnictwo

Spawalnictwo

 

"Jakość to nie wszystko, ale wszystko bez jakości jest niczym..."

Seria norm ISO 3834 reguluje wymagania dotyczące jakości dla zakładów spawalniczych i ustanawia zasady dla zapewnienia jakości produktów spawanych. Dotyczy zarówno produkcji seryjnej jak i jednostkowej we wszystkich branżach takich jak rurociągi, produkcja zbiorników i aparatury urządzenia gospodarstwa domowego i rolnicze, dźwigi, mosty i inne elementy budowlane.

 

Wdrożenie systemu zarządzania jakością w spawalnictwie pozwala na zapewnienie wysokiej jakości oferowanych produktów spawanych a tym samym zwiększenie konkurencyjności firmy. Normy ISO 3834-2, 3 i 4 określają odpowiednio pełne, standardowe i podstawowe wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych. Spełnienie wymagań wyżej wymienionych norm jest nakazane m.in. przez normę EN 1090-1 "Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych; Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych" zharmonizowaną z Rozporządzeniem 305/2011, normę EN 15 085-2 "Kolejnictwo - spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych: Część 2: Wymagania jakościowe i certyfiakcja zakładów spawalniczych". , Dyrektywę Ciśnieniową 97/23/WE.


Zapraszamy do współpracy!

 

Certyfikacja z qualityaustria
– TO PROSTE!

zadzwonimy do Ciebie

- ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA
- POWIEMY CI JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT
- DOBIERZEMY DLA CIEBIE NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE- BEZ SPAMU
- BEZ REKLAM
- BEZ MAILINGU
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria