QualityAustria

Jakość w spawaniu materiałów


Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych ISO 3834 / 1-5


PODSTAWA CERTYFIKACJI

 • ISO 3834-1 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych
  Część 1 Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości,
 • ISO 3834-2 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych
  Część 2 Pełne wymagania jakości,
 • ISO 3834-3 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych
  Część 3 Standardowe wymagania jakości
 • ISO 3834-4 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych
  Część 4 Podstawowe wymagania jakości
 • ISO 3834-5 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych
  Część 5 Dokumenty konieczne do potwierdzenia zgodności z wymaganiami jakości

ZAKRES

Seria norm ISO 3834 reguluje wymagania dotyczące jakości dla zakładów spawalniczych i ustanawia zasady dla zapewnienia jakości produktów spawanych. Dotyczy zarówno produkcji seryjnej jak i jednostkowej we wszystkich branżach takich jak rurociągi, produkcja zbiorników i aparatury urządzenia gospodarstwa domowego i rolnicze, dźwigi, mosty i inne elementy budowlane.

AKREDYTACJA

qualityaustria posiada akredytację w zakresie prowadzenia auditów  na zgodność z wymaganiami ISO 3834-2, 3 i 4. Akredytacja w zakresie certyfikacji systemów zarządzania zgodnie z CEN / EN ISO / IEC 17021. Akredytacja utrzymywana jest nieprzerwanie od roku 1993.

KRYTERIA

Organizacja chcąc uzyskać certyfikat winna wykazać się:

 • spełnieniem zasadniczych wymagań odpowiedniej części normy ISO 3834,
 • brakiem niezgodności z wymaganiami – stwierdzonych podczas auditu (w przypadku ich wystąpienia organizacja w określonym czasie jest zobowiązana do ich usunięcia).

CZAS TRWANIA AUDITU

Czas trwania auditu uzależniony jest od programu certyfikacji adekwatnego do wybranej części normy ISO 3834 zastosowanej w organizacji Klienta. Obniżenie nakładu pracy auditorów na miejscu jest możliwe m.in. przy zintegrowanych systemach zarządzania.

ROZPOCZĘCIE PROCESU CERTYFIKACJI

Udzielenie qualityaustria-Polska zlecenia wynikającego ze złożonej oferty na certyfikację na podstawie zapytania o ofertę.

PRZEBIEG PROCESU

Przebieg procesu

 • 1 faza auditu
 • 2 faza auditu – nie później niż 6 miesięcy od przeprowadzenia pierwszej fazy
 • Sporządzenie raportu z wnioskiem o wydanie certyfikatu
 • Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

3 lata

ZASADY NADZORU

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest przeprowadzenie auditów nadzorujących przez jednostkę certyfikującą.
I audit nadzorczy w terminie nie późniejszym niż 12 miesięcy od daty certyfikacji
II audit nadzorczy w terminie nie późniejszym niż 24 miesiące od daty certyfikacji

CERTYFIKAT

W wyniku pozytywnego przejścia procesu certyfikacji Klient otrzymuje:

 • certyfikat systemu zarządzania jakością wg standardu ISO 3834-2, 3834-3 lub 3834-4  (certyfikat jest wydawany w dowolnym języku o brzmieniu uzgodnionym z klientem),
 • certyfikat w języku angielskim międzynarodowej sieci IQNet.

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria