QualityAustria

TL 9000


Karta katalogowa TL 9000

PODSTAWA CERTYFIKACJI

TL 9000

ZAKRES

Międzynarodowy standard dla branży telekomunikacyjnej dla grup dostawców, podmioty działajace w zakresie określonym w tabelach kategorii produktów w standardzie.

AKREDYTACJA

Akredytacja w zakresie certyfikacji systemów zarządzania zgodnie z CEN / EN ISO / IEC 17021. qualityaustria posiada akredytację od samego początku istnienia standardu, czyli od 2001 i była w tym zakresie pierwszą organizacją w niemieckojęzycznym obszarze Europy. Akredytacja ta została zaktualizowana rozporządzeniem nr 16 Ministerstwa Gospodarki Austrii.

KRYTERIA

TL 9000 jest dwuczęściowym systemem zarządzania jakością, rozbudowanym o elementy zarządzania i pomiarów.
Od organizacji certyfikowanych wg TL 9000 wymaga się zgodności z:

 • wszystkimi wymaganiami normy ISO 9001,
 • wymaganiami szczegółowymi dotyczącymi branży telekomunikacyjnej odnoszącymi się do wszystkich certyfikacji,
 • specyficznymi wymaganiami dla sektora telekomunikacyjnego, które odnoszą się do certyfikacji sprzętu, oprogramowania i/lub usług,
 • wspólnymi kryteriami dla sektora telekomunikacyjnego odnoszącymi się do wszystkich kategorii produktowych,
 • wspólnymi kryteriami dla sektora telekomunikacyjnego odnoszącymi się do niektórych kategorii produktowych specyficznych dla: sprzętu, oprogramowania i usług.

CZAS TRWANIA AUDITU

Aspekty mające wpływ na czas trwania auditu (wymagania normatywu czasu pracy na miejscu):

 • odpowiedzialność za produkt,
 • projektowanie,
 • „dojrzałość” systemu,
 • stan zatrudnienia,
 • systemy pracy zmianowej,
 • ilość lokalizacji poddanych auditowi,
 • charakterystyka procesów biznesowych.

ROZPOCZĘCIE PROCESU CERTYFIKACJI

Udzielenie qualityaustria-Polska zlecenia wynikającego ze złożonej oferty na certyfikację na podstawie zapytania o ofertę.

PRZEBIEG PROCESU

 • 1 faza auditu
 • 2 faza auditu – nie później niż 6 miesięcy od przeprowadzenia pierwszej fazy
 • Sporządzenie raportu z wnioskiem o wydanie certyfikatu
 • Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

3 lata

ZASADY NADZORU

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest przeprowadzenie auditów nadzorujacych przez jednostkę certyfikujacą.
I audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 12 miesięcy od daty I auditu certyfikacyjnego
II audit nadzorczy w terminie 24 (+/- 3) miesiące od daty I auditu certyfikacyjnego

CERTYFIKAT

W wyniku pozytywnego przejścia procesu certyfikacji Klient otrzymuje:

 • certyfikat systemu zarządzania wg standardu TL9000 dla wnioskowanego zakresu certyfikacji (certyfikat jest wydawany w dowolnym języku o brzmieniu uzgodnionym z klientem).

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria