QualityAustria

Standard ISO 9001 - System Zarządzania Jakością


Standard ISO 9001 - System Zarządzania Jakością


Karta katalogowa ISO 9001

PODSTAWA CERTYFIKACJI

ISO 9001 Systemy Zarządzania Jakością – Wymagania

ZAKRES

System Zarządzania Jakością w organizacjach o dowolnej wielkości i w dowolnej branży

AKREDYTACJA

Akredytacja w zakresie certyfikacji systemów zarządzania zgodnie z CEN / EN ISO / IEC 17021. Akredytacja od roku 1993

KRYTERIA

Organizacja chcąc uzyskać certyfikat winna wykazać się

 • spełnieniem zasadniczych wymagań ISO 9001
 • brakiem niezgodności z wymaganiami – stwierdzonych podczas auditu (w przypadku ich wystąpienia organizacja w określonym czasie jest zobowiązana do ich usunięcia)

CZAS TRWANIA AUDITU

Aspekty mające wpływ na czas trwania auditu (wymagania normatywu czasu pracy na miejscu):

 • odpowiedzialność za produkt,
 • projektowanie,
 • „dojrzałość” systemu,
 • stan zatrudnienia,
 • systemy pracy zmianowej,
 • ilość lokalizacji poddanych auditowi,
 • charakterystyka procesów biznesowych.


Obniżenie nakładu pracy auditorów na miejscu jest możliwe min przy zintegrowanych systemach zarządzania.

ROZPOCZĘCIE PROCESU CERTYFIKACJI

Udzielenie qualityaustria-Polska zlecenia – wynikającego z złożonej oferty na certyfikację na podstawie zapytania o ofertę

PRZEBIEG PROCESU

 • 1 faza auditu
 • 2 faza auditu – nie później niż 6 miesięcy od przeprowadzenia pierwszej fazy
 • Sporządzenie raportu z wnioskiem o wydanie certyfikatu
 • Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

3 lata

ZASADY NADZORU

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest przeprowadzenie auditów nadzorujacych przez jednostkę certyfikujacą.
I audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 12 miesięcy od daty certyfikacji
II audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 24 miesiące od daty certyfikacji

CERTYFIKAT

W wyniku pozytywnego przejścia procesu certyfikacji Klient otrzymuje:

 • certyfikat systemu zarządzania jakością wg standardu ISO 9001 dla wnioskowanego zakresu certyfikacji (certyfikat jest wydawany w dowolnym języku o brzmieniu uzgodnionym z klientem);
 • certyfikat w języku angielskim międzynarodowej sieci IQNet;
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria