QualityAustria

Standard ISO 20000 - Zarządzanie Usługami IT


Standard ISO 20000 - Zarządzanie Usługami IT


Karta katalogowa  ISO 20000

PODSTAWA CERTYFIKACJI

ISO 20000  Zarządzanie Usługami IT

ZAKRES

Norma ISO 2000 zarządzanie usługami IT dedykowana jest dla organizacji świadczących usługi IT, ale poprzez ścisłe ukierunkowanie normy możliwym jest również jej zastosowanie w działach IT innych organizacji.

AKREDYTACJA

Certyfikacje w zakresie Systemu Zarządzania Usługami IT wg ISO 22000 qualityaustria realizuje przy współpracy z jednostką certyfikująco-szkoleniową CIS - Certification and Information Security Services.

Jednostka CIS - Certication & Information Security Services posiada prestiżową akredytację w zakresie certykacji systemów i osób, zgodnie z ISO 27001, udzieloną przez austriacki organ akredytujący BMWA, jest także posiadaczem akredytacji brytyjskiej, udzielonej przez itSMF, w zakresie zarządzania usługami IT zgodnie ze standardem ISO 20000. Symbole akredytacyjne i rejestracyjne są uznawane na całym świecie.

KRYTERIA

Organizacja chcąc uzyskać certyfikat winna wykazać się: 

  • spełnieniem zasadniczych wymagań ISO 20000,
  • brakiem niezgodności z wymaganiami – stwierdzonych podczas auditu (w przypadku ich wystąpienia organizacja w określonym czasie jest zobowiązana do ich usunięcia).

CZAS TRWANIA AUDITU

Na czas trwania auditu (wymagania normatywu czasu pracy na miejscu) ma wpływ wiele aspektów, do którym można zaliczyc m.in. liczbę pracowników.

Obniżenie nakładu pracy auditorów na miejscu jest możliwe przy zintegrowanych systemach zarządzania.

ROZPOCZĘCIE PROCESU CERTYFIKACJI

Udzielenie qualityaustria-Polska lub  CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o. o. zlecenia wynikającego ze złożonej oferty na certyfikację na podstawie zapytania o ofertę.

PRZEBIEG PROCESU

  • 1 faza auditu 
  • 2 faza auditu – nie później niż 6 miesięcy od przeprowadzenia pierwszej fazy
  • Sporządzenie raportu z wnioskiem o wydanie certyfikatu
  • Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

3 lata

ZASADY NADZORU

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest przeprowadzenie auditów nadzorujących przez jednostkę certyfikującą.
I audit nadzorczy w terminie nie późniejszym niż 12 miesięcy od daty certyfikacji.
II audit nadzorczy w terminie nie późniejszym niż 24 miesiące od daty certyfikacji.

CERTYFIKAT

W wyniku pozytywnego przejścia procesu certyfikacji Klient otrzymuje:

  • certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg standardu ISO 27001 dla wnioskowanego zakresu certyfikacji (certyfikat jest wydawany w dowolnym języku o brzmieniu uzgodnionym z klientem).
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria