QualityAustria

Stage Review - ocena stanu obecnego sytemu w odniesieniu do wymagań ISO 22301


Stage Review - ocena stanu obecnego sytemu w odniesieniu do wymagań ISO 22301


MOTYWACJA I KORZYŚCI

Regularna weryfikacja działań pozwala zilustrować poziom jakości systemu zarządzania usługami IT, oraz wskazuje potencjalne obszary do doskonalenia.

Na jakim poziomie jest nasz system zarządzania ciągłością działania, a co mogę poprawić / doskonalić? Przegląd wstępny CIS, będąc w pełni dobrowolnym, da organizacji informacje na temat faktycznego stanu oraz pokaże mocne i słabe strony systemu. W jego efekcie również określa się potencjał do doskonalenia w odniesieniu do szczegółowych obszarów systemu. Przegląd realizowany jest przez niezależnych auditorów i jest zalecany na etapie wdrażania w zakresie systemów zarządzania ciągłością działania. W celu dokonania analizy stanu faktycznego, konkretne ryzyko, które zależy od wielkości przedsiębiorstwa i jego branży, realizowane procesy oraz działania organizacyjne zostaną poddane ocenie i porównane do wymagań stawianych przez ISO 22301. W rezultacie, raport z badania będzie zawierał identyfikację mocnych i słabych stron, oraz potencjał poprawy.

ZAKRES

Wszystkie organizacje niezależnie od wielkości i profilu działalności.

Stge Review szczególnie polecane jest firmom znajdującym się w procesie certyfikacji w zgodności z ISO 22301. Przegląd jest dla nich ważnym krokiem w drodze do uzyskania certyfikatu. Generalnie funkcję przeglądu należy rozpatrywać jako narzędzie dostarczające dane do benchmarkingu w zakresie jakości stosowanego systemu zarządzania ciągłością działania.

PROCEDURA

Przegląd obejmuje następujące etapy:

  • Planowanie procesu audytu: etap ten gwarantuje ekonomikę działań
  • Audyt: ocena ryzyka, mocnych i słabych organizacji
  • Raport z audytu: sprawozdanie w detalach przedstawiające mocne i słabe strony organizacji, oraz wskazujące potencjał do doskonalenia.

CZAS TRWANIA

Czas niezbędzy do przeprowadzenia Stage Review każdorazowo jest uzgadniany z Klientem i zależy m.in. od dojrzałości systemu, zakresu systemu i wielkości organizacji.

ROZPOCZĘCIE PROCESU

Udzielenie qualityaustria-Polska zlecenia wynikającego ze złożonej oferty na przeprowadzenie Stage Review na podstawie zapytania o ofertę.

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria