QualityAustria

SCP - Międzynarodowy standard dla bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska pracy w zakresie wynajmu personelu.


SCP


Karta katalogowa SCP

PODSTAWA CERTYFIKACJI

SCP - Międzynarodowy standard dla bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska pracy w zakresie wynajmu personelu.

ZAKRES

SCP jest akredytowanym standardem, który ma zastosowanie do oceny i certyfikacji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz systemu zarządzania personelem firm leasingowych. SCP jest również odpowiednia do oceny dostawcy przedsiębiorstw zatrudniających pracowników tymczasowych przewidzianych przez pracowników firm leasingowych. Podstawę systemu zarządzania tworzą zobowiązania zarządzania do ustanowienia i prowadzenia pracy i ochrony zdrowia jako jeden z celów organizacji. Na podstawie oceny ryzyka działań należy się spodziewać w firmie zatrudniającej pracowników tymczasowych przewidzianych przez pracowników firm leasingowych, że wymagania dla personelu zostaną określone. SCP jest systemem zarządzania opartym na standardzie SCC. Zawiera ona wszystkie istotne wymagania stawiane w sprawie ustanowienia i wdrożenia systemu zarządzania BHP. W standardzie Checklista SCP jest integralną częścią, a także jest kluczowym zagadnieniem systemu. Niniejszy wykaz SCP zawiera wszystkie wymogi w postaci pytań, wskazówek i kryteriów testowych. Ponadto wymagania monitoringu, sterowania i zarządzania, narzędzia takie jak komunikacja i inspekcja, analiza zdarzeń (wypadki, uszkodzenia mienia, itp.) stanowią integralną część.

AKREDYTACJA

Akredytacja w zakresie certyfikacji systemów zarządzania zgodnie z CEN / EN ISO / IEC 17021. Quality Austria jest akredytowana do certyfikacji zgodnie z SCP od 2009 roku.

KRYTERIA

W ramach standardu SCP kluczową kwestią jest checklista, której wykaz zawiera wszystkie wymagania w formie pytań, komentarzy i kryterii. Wykaz oparty jest na 7 głownych elementach systemu i jest doskonałym sposobem na zarządzanie ochroną środowiska pracy i zdrowia:

 • Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, takich jak ochrona środowiska pracy (SHE),
 • HSE oceny ryzyka, plan działania HSE,
 • Szkolenia, informacje, instrukcje,
 • Komunikaacja w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska pracy,
 • HSE Project Management,
 • Opieki zdrowotnej,
 • Sprawozdawczość, rejestrowania i badanie wypadków, uchybienia i niebezpieczne sytuacje.


Wymagania dla obowiązkowych pytań muszą być spełnione w całości, bez wyjątku. Co do wymagań stawianych przez dodatkowe pytania, musi zostać spełniona minimalna liczba punktów.

CZAS TRWANIA AUDITU

Kalkulacja czasu pracy na miejscu realizowana jest w oparciu o doumenty komitetu SCC - A-13.
Określono czynniki mające wpływ na ustalany czas auditu:

 • status i dojrzałość systemu,
 • ilosć pracowników w certyfikowanym obszarze,
 • ilość lokalizacji prowadzenia prac.

Minimalny ustalony czas auditu certyfikacyjnego na miejscu to 2 osobodni powiększone o 0,5 dnia na każdy realizowany projekt.
W przypadku integracji SCP z systemami SCC, ISO 9001, ISO 14001, 18001 OHSAS - jest możliwość redukcji czasu trwania auditu.

ROZPOCZĘCIE PROCESU CERTYFIKACJI

Udzielenie qualityaustria-Polska zlecenia wynikającego ze złożonej oferty na certyfikację na podstawie zapytania o ofertę.

PRZEBIEG PROCESU

 • Audit na miejscu - w organizacji
 • Audit w miejscach realizowanych prac - projektów
 • Sporządzenie raportu z wnioskiem o wydanie certyfikatu
 • Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

3 lata

ZASADY NADZORU

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest przeprowadzenie auditów nadzorujacych przez jednostkę certyfikujacą.
I audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 12 miesięcy od daty certyfikacji
II audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 24 miesiące od daty certyfikacji

CERTYFIKAT

W wyniku pozytywnego przejścia procesu certyfikacji Klient otrzymuje:

 • certyfikat SCP (certyfikat jest wydawany w dowolnym języku o brzmieniu uzgodnionym z klientem),
 • certyfikat w języku angielskim międzynarodowej sieci IQNet.

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria