QualityAustria

Nadzór inwestorski


Nadzór inwestorski


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru zgodnie z Art. 25 i Art. 26

Nadzór inwestorski ma na celu kontrolę wykonywanych prac budowlanych pod kątem technologicznym, technicznym oraz prawnym. Zadania kontrolne zostają przekazane z inwestora na niezależnego inspektora nadzoru inwestorskiego, który w praktyce pełni rolę reprezentanta inwestora na placu budowlanym. Inspektor kontroluje zgodność wykonanych prac z wytycznymi projektu, zatwierdzanie i odbiór poszczególnych etapów budowy, a także kontroluje aspekty finansowe inwestycji.  Decyzję o potrzebie ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego podejmuje inwestor, jednakże zgodnie z art. 19 ust. 1 w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko, organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę może w tejże decyzji nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Usługa Nadzoru inwestorskiego oferowana przez Quality Austria - Polska Sp. z o. o. obejmuje:

 • pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru zgodnie z wymogami polskiego prawa,
 • kontrolę jakości i postępu prac budowlanych,
 • zatwierdzenie zgodności i jakości prac budowlanych z wymogami polskiego prawa budowlanego,
 • kontrolę przestrzegania przepisów BHP na budowie,
 • sprawdzenie zgodności wykonywanych prac z pozwoleniem na budowę, projektami i normami,
 • uczestnictwo w procedurze odbioru obiektu.

Oferta Quality Austria - Polska Sp. z o. o. skierowana jest przede wszystkim do:

 • deweloperów,
 • biur projektowo - architektonicznych,
 • samorządów,
 • banków,
 • przedsiębiorstw wykonawczych
 • firm ubezpieczeniowych
 • i innych.Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria