QualityAustria

ISO 50001


Karta katalogowa ISO 50001

PODSTAWA CERTYFIKACJI

EN ISO 50001:2011 Zarządzanie energią.

ZAKRES

Standard ma zastosowanie do wszystkich organizacji dążących do poprawienia efektywności energetycznej i redukcji zużycia energii.

AKREDYTACJA

qualityaustria jest jednostką akredytowaną przez Ministerstwa Gospodarki Austrii od czerwca 2011.

KRYTERIA

Organizacja chcąc uzyskać certyfikat winna zademonstrować wdrożenie systemu zarządzania energią, opartego o klasyczny cykl PDCA (zaplanuj-zastosuj-sprawdź-udoskonal).
 

CZAS TRWANIA AUDITU

Czas auditu jest uzależniony od liczby pracowników.
Obniżenie nakładu pracy auditorów na miejscu jest możliwe min przy zintegrowanych systemach zarządzania.

ROZPOCZĘCIE PROCESU CERTYFIKACJI

Udzielenie qualityaustria-Polska zlecenia wynikającego z złożonej oferty na certyfikację na podstawie zapytania o ofertę.

PRZEBIEG PROCESU

  • 1 faza auditu (nie dotyczy organizacji posiadających certyfikat ISO 14001)
  • 2 faza auditu
  • Sporządzenie raportu z wnioskiem o wydanie certyfikatu
  • Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

3 lata

ZASADY NADZORU

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest poddanie się kolejnym auditom nadzorczym prowadzonym przez jednostkę certyfikujacą w odstępach rocznych.

CERTYFIKAT

W wyniku pozytywnego przejścia procesu certyfikacji Klient otrzymuje:

  • certyfikat systemu zarządzania wg standardu ISO 50001 (certyfikat jest wydawany w dowolnym języku o brzmieniu uzgodnionym z klientem),
  • certyfikat w języku angielskim międzynarodowej sieci IQNet.

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria