QualityAustria

ISO 29990 Usługi szkoleniowe


ISO 29990 Usługi szkoleniowe


Karta katalogowa ISO 29990

PODSTAWA CERTYFIKACJI

ISO 29990 Usługi szkoleniowe.

ZAKRES

ISO 29990:2010 jest międzynarodowym standardem dla placówek edukacyjnych i szkoleniowych, które mogą być certyfikowane zgodnie z wymogami ISO dla systemów zarządzania.
Rozwój standardów miało swój początek w 2006 roku, z elementami z różnych modeli, szczególnie włączone zostały elementy PAS 1037. Niemiecka wersja jest dostępna od grudnia 2010 roku.

Standard jest dedykowany dla wszystkich typów placówek edukacyjnych:
Pojedyńcze usługi trenerów, prywatne orgraniazacje świadczące usługi szkoleniowe, organizacje szkoleniowe w zakresie kursów i programów nauczania, szkolenia i kształcenia ustawiczne, dla college'ów i uniwersytetów.
Zawiera wiele elementów zbieżnych z innymi standardami zarządzania, a w szczególności z normą ISO 9001:2008.
Niemniej standard kładzie nacisk równeiz na elementy odmienne od dotychzasowych uregulowań ISO 9001, takich jak:

 • zarządzanie finansami,
 • zarządzanie ryzykiem.

Jest to ukierunkowanie na zarządzanie ciągłością działań.

AKREDYTACJA

Akredytacja w zakresie certyfikacji systemów zarządzania zgodnie z CEN / EN ISO / IEC 17021.

KRYTERIA

Główne przesłanki standardu, których spełnienie musi wykazać organizacja, to obszary związane z:

 • zarządzaniem zasobami ludzkimi (profile kompetencyjne, kształcenia, doskonalenie),
 • sprzężenie zwrotne i ciągłe doskonalenie,
 • komunikacja z stronami zainteresownymi, reklamacje,
 • rozwój organizacji, optymalizacja,
 • zarządzanie auditami - doskonalenie.

CZAS TRWANIA AUDITU

Aspekty mające wpływ na czas trwania auditu (wymagania normatywu czasu pracy na miejscu):

 • „dojrzałość” systemu,
 • stan zatrudnienia,
 • systemy pracy personelu,
 • ilość lokalizacji poddanych auditowi,
 • charakterystyka procesów biznesowych.

ROZPOCZĘCIE PROCESU CERTYFIKACJI

Udzielenie qualityaustria-Polska zlecenia wynikającego z złożonej oferty na certyfikację na podstawie zapytania o ofertę.

PRZEBIEG PROCESU

 • 1 faza auditu
 • 2 faza auditu – nie później niż 6 miesięcy od przeprowadzenia pierwszej fazy
 • Sporządzenie raportu z wnioskiem o wydanie certyfikatu
 • Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

3 lata

ZASADY NADZORU

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest przeprowadzenie auditów nadzorujacych przez jednostkę certyfikujacą.
I audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 12 miesięcy od daty I auditu certyfikacyjnego
II audit nadzorczy w terminie 24 (+/- 3) miesiące od daty I auditu certyfikacyjnego

CERTYFIKAT

W wyniku pozytywnego przejścia procesu certyfikacji Klient otrzymuje:

 • certyfikat systemu zarządzania wg standardu ISO 29990 dla wnioskowanego zakresu certyfikacji (certyfikat jest wydawany w dowolnym języku o brzmieniu uzgodnionym z klientem).

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria