QualityAustria

ISO 22301 - System Zarządzania Ciągłością Działania (BCM)


Karta katalogowa ISO 22301

PODSTAWA CERTYFIKACJI

ISO 22301:2012 - System Zarządzania Ciągłością Działania (BCM)

ZAKRES

Standard ISO 22301 podaje wytyczne opracowania systemu zarządzania ciągłością działania dla organizacji o dowolnej wielkości i w dowolnej branży.

AKREDYTACJA

qualityaustria prowadzi proces certyfikacji zgodnie z ogólnymi wymaganiami określonymi w normie ISO 17021.

KRYTERIA

Certyfikacja systemu zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301 prowadzona przez Quality Austria, odbywa się zgodnie z ustalonym, wraz z klientem, planem audytu. Auditorzy oceniają następujące wymagania i dobre praktyki określone przez normę ISO 22301 m.in. w zakresie:

  • identyfikacji kluczowych czynników ryzyka,
  • analizy potencjalnych skutków ich wystąpienia,
  • opracowania i testowania planów awaryjnych,
  • komunikacji, zasobów, wsparcia najwyższego kierownictwa itd.

CZAS TRWANIA AUDITU

Na czas trwania auditu (wymagania normatywu czasu pracy na miejscu) ma wpływ wiele aspektów, do którym można zaliczyc m.in. liczbę pracowników.

Obniżenie nakładu pracy auditorów na miejscu jest możliwe przy zintegrowanych systemach zarządzania.

ROZPOCZĘCIE PROCESU CERTYFIKACJI

Udzielenie qualityaustria-Polska zlecenia wynikającego ze złożonej oferty na certyfikację na podstawie zapytania o ofertę.

PRZEBIEG PROCESU

  • Przeprowadzenie auditu u klienta
  • Sporządzenie raportu z wnioskiem o wydanie certyfikatu
  • Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

3 lata

ZASADY NADZORU

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest poddanie się kolejnym auditom nadzorczym prowadzonym przez jednostkę certyfikujacą w odstępach rocznych.

CERTYFIKAT

W wyniku pozytywnego przejścia procesu certyfikacji Klient otrzymuje certyfikat spełnienia wytycznych normy ISO 22301.

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria