QualityAustria

ISO 22000


Karta katalogowa ISO 22000

PODSTAWA CERTYFIKACJI

EN ISO 22000:2018

ZAKRES

Certyfikacji według ISO 22000 mogą poddać się wszystkie organizacje będące uczestnikami łańcucha żywnościowego, a więc także producenci maszyn, firmy logistyczne, przedsiębiorstwa usługowe.

AKREDYTACJA

qualityaustria jest jednostką akredytowaną przez Ministerstwa Gospodarki Austrii od listopada 2006.

KRYTERIA

Organizacja chcąc uzyskać certyfikat winna wykazać się spełnieniem wszystkich wymagań standardu odniesienia.

CZAS TRWANIA AUDITU

Uzależniony od rodzaju działalności i kategorii produktu, liczby pracowników oraz liczby planów HACCP.

ROZPOCZĘCIE PROCESU CERTYFIKACJI

Udzielenie qualityaustria-Polska zlecenia wynikającego ze złożonej oferty na certyfikację na podstawie zapytania o ofertę.

PRZEBIEG PROCESU

  • 1 faza auditu
  • 2 faza auditu
  • Sporządzenie raportu z wnioskiem o wydanie certyfikatu
  • Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

3 lata

ZASADY NADZORU

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest poddanie się kolejnym auditom nadzorczym prowadzonym przez jednostkę certyfikujacą w odstępach rocznych.

CERTYFIKAT

W wyniku pozytywnego przejścia procesu certyfikacji Klient otrzymuje:

  • certyfikat systemu bezpieczeństwa żywności zgodnego z normą ISO 22000 dla wnioskowanego zakresu certyfikacji (certyfikat jest wydawany w dowolnym języku o brzmieniu uzgodnionym z klientem),
  • certyfikat w języku angielskim międzynarodowej sieci IQNet.

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria