QualityAustria

IRIS - Międzynarodowy standard dla branży kolejowej


IRIS - Międzynarodowy standard dla branży kolejowej


PODSTAWA CERTYFIKACJI

Międzynarodowa norma IRIS - International Railway Industry Standard

ZAKRES

Certyfikacja na zgodność ze standardem IRIS jest skierowana w szczególności do firm realizujących kontrakty w przemyśle pojazdów szynowych oraz firm wykonujących końcowy montaż.

AKREDYTACJA

Quality Austria jest jednostką akredytowaną przez UNIFE na przeprowadzanie certyfikacji wg IRIS od 15 grudnia 2014 roku.

KRYTERIA

Na podstawie standardu IRIS rozwinięte zostały przez UNIFE zasady oceny i przeprowadzenia auditów. Metoda oceny opiera się na  ukierunkowanym podejściu (pytania otwarte i zamknięte), które oceniane jest systemem punktowym (o ile to możliwe).

Wszyscy dopuszczeni audytorzy IRIS są ekspertami ds. kolei,  posiadają doświadczenie zarządzania jakością (ISO 9001) oraz posiadają wiedzę specjalistyczną Know-how. Regularne sprawdzenie wiedzy oraz dalsze kształcenie audytorów jest zobowiązujące.

Szeroki zakres doświadczenia Quality Austria w obszarze certyfikacji ISO 9001, OHSAS 18001 oraz SCC zapewnia optymalne wykorzystanie synergii z procesu certyfikacji systemów zarządzania, które mogą być użyte podczas auditu IRIS.

CZAS TRWANIA AUDITU

Aspekty mające wpływ na czas trwania auditu (wymagania normatywu czasu pracy na miejscu):

 • „dojrzałość” systemu,
 • stan zatrudnienia,
 • systemy pracy zmianowej,
 • ilość lokalizacji poddanych auditowi,
 • charakterystyka procesów biznesowych.

Obniżenie nakładu pracy auditorów na miejscu jest możliwe m.in. przy zintegrowanych systemach zarządzania.

ROZPOCZĘCIE PROCESU CERTYFIKACJI

Udzielenie qualityaustria-Polska zlecenia wynikającego ze złożonej oferty na certyfikację na podstawie zapytania o ofertę.

PRZEBIEG PROCESU

 • 1 faza auditu
 • 2 faza auditu – nie później niż 6 miesięcy od przeprowadzenia pierwszej fazy
 • Sporządzenie raportu z wnioskiem o wydanie certyfikatu
 • Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

3 lata

ZASADY NADZORU

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest przeprowadzenie auditów nadzorujacych przez jednostkę certyfikujacą.

 • I audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 12 miesięcy od daty certyfikacji
 • II audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 24 miesiące od daty certyfikacji

CERTYFIKAT

W wyniku pozytywnego przejścia procesu certyfikacji Klient otrzymuje certyfikat IRIS obejmujący zakres certyfikacji IRIS oraz istotne działania związane z IRIS: rozwój i/lub produkcję i/lub konserwację (konserwację i modernizację floty pojazdów oraz naprawę i/lub konserwację elementów).

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria