QualityAustria

IRIS - Międzynarodowy standard dla branży kolejowej


IRIS - Międzynarodowy standard dla branży kolejowej


PODSTAWA CERTYFIKACJI

Międzynarodowa norma IRIS - International Railway Industry Standard

ZAKRES

Certyfikacja na zgodność ze standardem IRIS jest skierowana w szczególności do firm realizujących kontrakty w przemyśle pojazdów szynowych oraz firm wykonujących końcowy montaż.

AKREDYTACJA

Quality Austria jest jednostką akredytowaną przez UNIFE na przeprowadzanie certyfikacji wg IRIS od 15 grudnia 2014 roku.

Audit certyfikacyjny w języku polskim

KRYTERIA

Na podstawie standardu IRIS rozwinięte zostały przez UNIFE zasady oceny i przeprowadzenia auditów. Metoda oceny opiera się na  ukierunkowanym podejściu (pytania otwarte i zamknięte), które oceniane jest systemem punktowym (o ile to możliwe).

Wszyscy dopuszczeni audytorzy IRIS są ekspertami ds. kolei,  posiadają doświadczenie zarządzania jakością (ISO 9001) oraz posiadają wiedzę specjalistyczną Know-how. Regularne sprawdzenie wiedzy oraz dalsze kształcenie audytorów jest zobowiązujące.

Szeroki zakres doświadczenia Quality Austria w obszarze certyfikacji ISO 9001, OHSAS 18001 oraz SCC zapewnia optymalne wykorzystanie synergii z procesu certyfikacji systemów zarządzania, które mogą być użyte podczas auditu IRIS.

CZAS TRWANIA AUDITU

Aspekty mające wpływ na czas trwania auditu (wymagania normatywu czasu pracy na miejscu):

 • „dojrzałość” systemu,
 • stan zatrudnienia,
 • systemy pracy zmianowej,
 • ilość lokalizacji poddanych auditowi,
 • charakterystyka procesów biznesowych.

Obniżenie nakładu pracy auditorów na miejscu jest możliwe m.in. przy zintegrowanych systemach zarządzania.

ROZPOCZĘCIE PROCESU CERTYFIKACJI

Udzielenie qualityaustria-Polska zlecenia wynikającego ze złożonej oferty na certyfikację na podstawie zapytania o ofertę.

PRZEBIEG PROCESU

 • 1 faza auditu
 • 2 faza auditu – nie później niż 6 miesięcy od przeprowadzenia pierwszej fazy
 • Sporządzenie raportu z wnioskiem o wydanie certyfikatu
 • Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

3 lata

ZASADY NADZORU

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest przeprowadzenie auditów nadzorujacych przez jednostkę certyfikujacą.

 • I audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 12 miesięcy od daty certyfikacji
 • II audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 24 miesiące od daty certyfikacji

CERTYFIKAT

W wyniku pozytywnego przejścia procesu certyfikacji Klient otrzymuje certyfikat IRIS obejmujący zakres certyfikacji IRIS oraz istotne działania związane z IRIS: rozwój i/lub produkcję i/lub konserwację (konserwację i modernizację floty pojazdów oraz naprawę i/lub konserwację elementów).

 

IRIS

 

IRIS - Międzynarodowy standard dla branży kolejowej został zaktualizowany i opublikowany pod nową nazwą ISO/TS 22163.  Quality Austria posiada wymagane uprawnienia do przeprowadzania certyfikacji i szkoleń według nowej normy ISO/TS 22163.

 

Certyfikacja według ISO/TS 22163 oraz IRIS Rev.3

 

Od czerwca 2017 roku istnieje IRIS Rev.3, składająca się z dwóch istotnych elementów:

 • ISO/TS 22163 (zawiera wymagania ISO 9001:2015 oraz dodatkowe wymagania, specyficzne dla branży kolejowej)
 • IRIS CertificationTM rules (zawiera wszystkie istotne wytyczne dla przeprowadzenia certyfikacji i oceny)

 

Wytyczne certyfikacji IRIS (IRIS CertificationTM rules) są dopasowane do sektora kolejowego i tym samym są podstawą do uznania certyfikatów według IRIS Certification™ rev.03.

 

Przedsiębiorstwa spełniające oba warunki mogą otrzymać certyfikat opatrzony następującym logo .

Uwaga: Po opublikowaniu nowej normy ISO/TS 22163 przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) w branży kolejowej będą uznawane tylko i wyłącznie certyfikaty opatrzone logo IRIS Certification. Logo to jest znakiem chronionym i może być stosowane tylko i wyłącznie przez uprawnione jednostki certyfikacyjne.

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria