QualityAustria

HACCP


Karta katalogowa HACCP

PODSTAWA CERTYFIKACJI

Codex Alimentarius

ZAKRES

Norma dotyczy producentów żywności, również na etapie produkcji pierwotnej.

AKREDYTACJA

qualityaustria prowadzi proces certyfikacji zgodnie z ogólnymi wymaganiami określonymi w normie ISO 17021. Codex Alimentarius nie jest standardem objętym procedurami akredytacyjnymi, ponieważ jest zbiorem dokumentów określających zasady bezpieczeństwa żywności.

KRYTERIA

Organizacja chcąc uzyskać certyfikat winna wykazać się wdrożeniem systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności opartego o zasady HACCP.

CZAS TRWANIA AUDITU

W zasadzie 1,5 dnia; w organizacjach nie produkujących żywności może być skrócony do 1 dnia.

ROZPOCZĘCIE PROCESU CERTYFIKACJI

Udzielenie qualityaustria-Polska zlecenia wynikającego ze złożonej oferty na certyfikację na podstawie zapytania o ofertę

PRZEBIEG PROCESU

  • Przeprowadzenie auditu u klienta
  • Sporządzenie raportu z wnioskiem o wydanie certyfikatu
  • Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

3 lata

ZASADY NADZORU

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest poddanie się kolejnym auditom nadzorczym prowadzonym przez jednostkę certyfikujacą w odstępach rocznych.

CERTYFIKAT

W wyniku pozytywnego przejścia procesu certyfikacji Klient otrzymuje:

  • certyfikat systemu bezpieczeństwa żywności zgodnego z zasadami HACCP dla wnioskowanego zakresu certyfikacji (certyfikat jest wydawany w dowolnym języku o brzmieniu uzgodnionym z klientem),
  • certyfikat w języku angielskim międzynarodowej sieci IQNet.

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria