QualityAustria

FSSC


Karta katalogowa FSCC/ISO 22000

PODSTAWA CERTYFIKACJI

FSSC 22000 wersja 5 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności.

ZAKRES

Norma dotyczy producentów żywności. Powstała na bazie normy ISO 22000 uzupełnionej o wymagania specyfikacji PAS 220.

AKREDYTACJA

Certyfikacja prowadzona jest na podstawie porozumienia z Fundacją na rzecz Certyfikacji Bezpieczeństwa Żywności.

KRYTERIA

Organizacja chcąc uzyskać certyfikat winna wykazać się wdrożeniem systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności opartego o zasady HACCP, zbudowanego na fundamencie spełnionych warunków wstępnych.

CZAS TRWANIA AUDITU

Czas auditu jest określony jak dla ISO 22000 plus dodatkowy czas (od 4 do 8 godzin) uzależniony od liczby pracowników i wielkości zakładu.

ROZPOCZĘCIE PROCESU CERTYFIKACJI

Udzielenie qualityaustria-Polska zlecenia wynikającego ze złożonej oferty na certyfikację na podstawie zapytania o ofertę.

PRZEBIEG PROCESU

  • 1 faza auditu
  • 2 faza auditu
  • Sporządzenie raportu z wnioskiem o wydanie certyfikatu
  • Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

3 lata

ZASADY NADZORU

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest poddanie się kolejnym auditom nadzorczym prowadzonym przez jednostkę certyfikujacą w odstępach rocznych.

CERTYFIKAT

W wyniku pozytywnego przejścia procesu certyfikacji Klient otrzymuje:

  • certyfikat systemu zarządzania wg standardu FSSC (certyfikat jest wydawany w dowolnym języku o brzmieniu uzgodnionym z klientem),
  • certyfikat w języku angielskim międzynarodowej sieci IQNet.

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria