QualityAustria

FSC CoC


Karta katalogowa FSC CoC

PODSTAWA CERTYFIKACJI

Schemat certyfikacji FSC CoC (Forest Stewardship Council) zdefiniowany normą FSC-STD-40-004 v.2.

ZAKRES

Standard FSC CoC został opracowany w celu ustalenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorstwo ubiegające się o certyfikat "Chain of Custody" (CoC), który umożliwia oznaczanie produktów certyfikowanych międzynarodowym znakiem towarowym FSC jako świadectwa pochodzenia produktu z surowca uzyskanego z lasu posiadającego certyfikat.

Uwaga: W ramach programu certyfikacji FSC® Quality Austria nie oferuje auditów i certyfikacji w zakresie drewna kontrolowanego (Controlled Wood) według normy FSC-STD-40-005 V3-0.

AKREDYTACJA

qualityaustria posiada akredytację na auditowanie według FSC CoC od 29 stycznia 2015 roku (numer akredytacji FSC-ACC-043). 

KRYTERIA

Organizacja musi wykazać się zdolnością wykazania pochodzenia surowca drzewnego (zarówno świeżego jak i z odzysku) ze źródeł zarządzanych według zasad ekologii i odpowiedzialności społecznej. W przypadku stwierdzenia dużej niezgodności, warunkiem uzyskania certyfikatu jest jej usunięcie, a w przypadku małej - przedstawienie harmonogramu działań korygujących.

CZAS TRWANIA AUDITU

Wizyta wstepna trwa 1 dzień, natomiast czas trwania auditu właściwego jest uzależniony od liczby zakładów, wytypowanych metodą próbkowania spośród całej certyfikowanej organizacji.

ROZPOCZĘCIE PROCESU CERTYFIKACJI

Udzielenie qualityaustria-Polska zlecenia wynikającego ze złożonej oferty na certyfikację na podstawie zapytania o ofertę.

PRZEBIEG PROCESU

  • Wizyta wstępna (opcjonalna, lecz zalecana)
  • Audit właściwy
  • Sporządzenie raportu z wnioskiem o wydanie certyfikatu
  • Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

5 lat

ZASADY NADZORU

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest przeprowadzenie auditów nadzorujacych przez jednostkę certyfikujacą.
I audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 12 miesięcy od daty certyfikacji
II audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 24 miesiące od daty certyfikacji III audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 36 miesiące od daty certyfikacji IV audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 48 miesiące od daty certyfikacji

CERTYFIKAT

W wyniku pozytywnego przejścia procesu certyfikacji Klient otrzymuje certyfikat FSC CoC (certyfikat jest wydawany w dowolnym języku o brzmieniu uzgodnionym z klientem) oraz może wnioskować o prawo oznaczania wyrobów logo FSC CoC.

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria