QualityAustria

FSC® CoC 


PODSTAWA CERTYFIKACJI

Schemat certyfikacji FSC® CoC (Forest Stewardship Council®) zdefiniowany normą FSC-STD-40-004 V3-0.

ZAKRES

Standard FSC® CoC został opracowany w celu ustalenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorstwo ubiegające się o certyfikat "Chain of Custody" (CoC), który umożliwia oznaczanie produktów certyfikowanych międzynarodowym znakiem towarowym FSC® jako świadectwa pochodzenia produktu z surowca uzyskanego z lasu posiadającego certyfikat.

Uwaga: W ramach programu certyfikacji FSC® Quality Austria nie oferuje auditów i certyfikacji w zakresie drewna kontrolowanego (Controlled Wood) według normy FSC-STD-40-005 V3-1.

AKREDYTACJA

qualityaustria posiada akredytację na auditowanie według FSC® CoC. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie http://www.qualityaustria.com/index.php?id=2442

KRYTERIA

Organizacja musi wykazać się zdolnością wykazania pochodzenia surowca drzewnego (zarówno świeżego jak i z odzysku) ze źródeł zarządzanych według zasad ekologii i odpowiedzialności społecznej. W przypadku stwierdzenia dużej niezgodności, warunkiem uzyskania certyfikatu jest jej usunięcie, a w przypadku małej - przedstawienie harmonogramu działań korygujących.

FSC® stworzyło dziesięć globalnie obowiązujących zasad dla certyfikacji lasów według normy FSC (FSC Forest Management FM):

 • Zgodność z przepisami prawa i zasadami FSC® Przestrzeganie przepisów prawa pracy i ochrony zdrowia.
 • Poszanowanie praw własności i użytkowania.
 • Dążenie do ochrony i utrzymania relazji między lokalnym społeczeństwem
 • Zaniechanie działań związanych z wyrębem lasów
 • Zasada zawężenia
 • Tworzenie rezerwatów przyrody
 • Dokumentacja obszarów planowania i kontrolii
 • Zachowanie dotychczasowych obszarów chronionych
 • Ochrona różnorodności biologicznej

Wymagania - certyfikacja łańcucha dostaw (FSC® CoC):

 • Udokumentowany system kontrolny
 • Potwierdzenie wpływu towaru
 • Rozdzielenie oraz/lub oznaczenie towarów certyfikowanych i niecertyfikowanych
 • Bezpieczene oznakowanie towarów
 • Identyfikacja certyfikowanych produktów
 • Prowadzenie księgowości

Szczegółowe regulacje Quality Austria w zakresie certyfikacji FSC® przedtstawiane są Klientom w ramach oferty. 

CZAS TRWANIA AUDITU

Wizyta wstepna trwa 1 dzień, natomiast czas trwania auditu właściwego jest uzależniony od liczby zakładów, wytypowanych metodą próbkowania spośród całej certyfikowanej organizacji.

ROZPOCZĘCIE PROCESU CERTYFIKACJI

Udzielenie qualityaustria-Polska zlecenia wynikającego ze złożonej oferty na certyfikację na podstawie zapytania o ofertę.

PRZEBIEG PROCESU

 • Wizyta wstępna (opcjonalna, lecz zalecana)
 • Audit właściwy
 • Sporządzenie raportu z wnioskiem o wydanie certyfikatu
 • Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

5 lat

ZASADY NADZORU

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest przeprowadzenie auditów nadzorujacych przez jednostkę certyfikujacą.
I audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 12 miesięcy od daty certyfikacji
II audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 24 miesiące od daty certyfikacji III audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 36 miesiące od daty certyfikacji IV audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 48 miesiące od daty certyfikacji

CERTYFIKAT

W wyniku pozytywnego przejścia procesu certyfikacji Klient otrzymuje certyfikat FSC® CoC (certyfikat jest wydawany w dowolnym języku o brzmieniu uzgodnionym z klientem) oraz może wnioskować o prawo oznaczania wyrobów logo FSC® CoC.

 

Aktualny link do standardu i interpretacji  FSC® : https://ic.fsc.org/en/document-center

Tabela z wartością rocznej opłaty administracyjnej FSC® : Link to current FSC® CoC Annual Administration Fee (dot. tabeli pkt.1)

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego. Nasz Konsultant odpowie na wszystkie nurtujące Państwa pytania oraz przedstawi symulację kosztów certyfikacji FSC®.

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria