QualityAustria

EN 15085-2 Kolejnictwo – Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych


EN 15085-2 Kolejnictwo – Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych


PODSTAWA CERTYFIKACJI

Norma EN 15085 - Kolejnictwo – Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych - Część 2 - Wymagania jakościowe i certyfikacja zakładów spawalniczych

ZAKRES

Certyfikacja skierowana jest do:

 • producentów pojazdów szynowych i ich części składowych,
 • organizacji świadczących usługi spawalnicze dla branży kolejowej,
 • wewnętrznych jednostek organizacyjnychświadczących usługi montażu lub remontu pojazdów szynowych przy użyciu spawania.

AKREDYTACJA

Akredytacja w zakresie certyfikacji systemów zarządzania zgodnie z CEN / EN ISO / IEC 17021. Akredytacja od roku 1993.

KRYTERIA

Norma wyróżnia cztery poziomy certyfikacji: CL1, CL2, CL3 oraz CL4,

 • Poziomy CL1, CL2, CL3 dotyczą firm zajmujących się spawaniem części kolejowych,
 • CL1 dotyczy wykonawców najbardziej odpowiedzialnych części, CL3 jest wystarczający w przypadku spawania części podrzędnych,
 • Poziom CL4 przeznaczony jest dla firm zajmujących się konstruowaniem, zakupami i montażem części.

CZAS TRWANIA AUDITU

Aspekty mające wpływ na czas trwania auditu (wymagania normatywu czasu pracy na miejscu):

 • odpowiedzialność za produkt,
 • projektowanie,
 • „dojrzałość” systemu,
 • stan zatrudnienia,
 • systemy pracy zmianowej,
 • ilość lokalizacji poddanych auditowi,
 • charakterystyka procesów biznesowych.

Obniżenie nakładu pracy auditorów na miejscu jest możliwe m.in. przy zintegrowanych systemach zarządzania.

ROZPOCZĘCIE PROCESU CERTYFIKACJI

Udzielenie qualityaustria-Polska zlecenia wynikającego ze złożonej oferty na certyfikację na podstawie zapytania o ofertę.

PRZEBIEG PROCESU

 • 1 faza auditu
 • 2 faza auditu – nie później niż 6 miesięcy od przeprowadzenia pierwszej fazy
 • Sporządzenie raportu z wnioskiem o wydanie certyfikatu
 • Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

3 lata

ZASADY NADZORU

 • Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest przeprowadzenie auditów nadzorujacych przez jednostkę certyfikujacą.
 • I audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 12 miesięcy od daty certyfikacji
 • II audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 24 miesiące od daty certyfikacji

CERTYFIKAT

W wyniku pozytywnego przejścia procesu certyfikacji Klient otrzymuje certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy EN 15085-2.

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria