QualityAustria

EMAS


Karta Katalogowa EMAS

PODSTAWA CERTYFIKACJI

Eco Management and Audit Scheme oparty na Rozporządzeniu WE nr 1221/2009 z 25.11.2009.

ZAKRES

System Zarządzania Środowiskowego w organizacjach o dowolnej wielkości i w dowolnej branży.

AKREDYTACJA

qualityaustria posiada uprawnienia do przeprowadzania certyfikacji EMAS wyłącznie na terenie Austrii. qualityaustria-Polska Sp. z o. o. nie posiada uprawnień do prowadzenia działań certyfikacyjnych na zgodność z  EMAS na terenie Polski.

KRYTERIA

Organizacja chcąc uzyskać certyfikat winna wykazać się:

  • spełnieniem wymagań Rozporządzenia EMAS (są one wyższe aniżeli wymagania ISO 14001, ponieważ dodatkowo wymagana jest szeroko pojęta jawność w zakresie aspektów środowiskowych),
  • brakiem niezgodności z wymaganiami – stwierdzonych podczas auditu (w przypadku ich wystąpienia organizacja w określonym czasie jest zobowiązana do ich usunięcia).

CZAS TRWANIA AUDITU

Ponieważ certyfikacja EMAS prowadzona jest zazwyczaj równolegle z certyfikacją wg ISO 14001 (lub w organizacjach już certyfikowanych wg ISO 14001), przyjmuje się naklad czasu auditu wyliczony dla certyfikacji ISO 14001 powiekszony o 20% (lub w wysokości 25% nakładu wyliczonego dla certyfikacji ISO 14001).

ROZPOCZĘCIE PROCESU CERTYFIKACJI

qualityaustria posiada uprawnienia do przeprowadzania certyfikacji EMAS wyłącznie na terenie Austrii. qualityaustria-Polska Sp. z o. o. nie posiada uprawnień do prowadzenia działań certyfikacyjnych na zgodność z  EMAS na terenie Polski

PRZEBIEG PROCESU

  • 1 faza auditu
  • 2 faza auditu
  • Sporządzenie raportu z wnioskiem o wydanie certyfikatu
  • Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

3 lata

ZASADY NADZORU

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest poddanie się kolejnym auditom nadzorczym prowadzonym przez jednostkę certyfikujacą w odstępach rocznych.

CERTYFIKAT

W wyniku pozytywnego przejścia procesu certyfikacji Klient otrzymuje certyfikat EMAS (certyfikat jest wydawany w dowolnym języku o brzmieniu uzgodnionym z klientem) oraz zostaje zarejestrowany w systemie EMAS.

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria