QualityAustria

ECM System Zarządzania Utrzymaniem Taboru Kolejowego


ECM System Zarządzania Utrzymaniem Taboru Kolejowego


PODSTAWA CERTYFIKACJI

ECM - System Zarządzania Utrzymaniem Taboru Kolejowego

ZAKRES

Certyfikacja skierowana jest w szczególności do organizacji zarządzających ruchem kolejowym, zarządzających infrastrukturą kolejową i właścicieli pojazdów kolejowych, którzy mogą pełnić funkcję ECM.

AKREDYTACJA

Zgodnie z Memorandum of Understanding (MoU) ECM "Ustanowienie podstawowe zasady wspólnego systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie wagonów towarowych" ERA i załącznik D - Quality Austria dzięki posiadanej akredytacji ma możliwość prowadzenia certyfikacji ECM.

KRYTERIA

Na podstawie zalecenia Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA) (NT ERA/REC/2009-0611 z 16.11.2009 r.) dotyczącego wprowadzenia systemu certyfikacji zapewniającego właściwe utrzymanie wagonów towarowych. Zalecenie to obejmuje system certyfikacji dla ECM, w tym wymagania w zakresie akredytacji jednostek certyfikujących, a także relacje między ECM a podmiotem zarządzającym taborem.

CZAS TRWANIA AUDITU

Aspekty mające wpływ na czas trwania auditu (wymagania normatywu czasu pracy na miejscu):

 • odpowiedzialność za produkt,
 • projektowanie,
 • „dojrzałość” systemu,
 • stan zatrudnienia,
 • systemy pracy zmianowej,
 • ilość lokalizacji poddanych auditowi,
 • charakterystyka procesów biznesowych.

Obniżenie nakładu pracy auditorów na miejscu jest możliwe m.in. przy zintegrowanych systemach zarządzania.

ROZPOCZĘCIE PROCESU CERTYFIKACJI

Udzielenie qualityaustria-Polska zlecenia wynikającego ze złożonej oferty na certyfikację na podstawie zapytania o ofertę.

PRZEBIEG PROCESU

 • Złożenie wniosku o certyfikację
 • Przekazanie dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań ECM
 • Ocena na terenie obiektu lub obiektów podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie
 • Podjęcie decyzji o przyznaniu certyfikatu
 • Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

Certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zachowuje ważność przez okres nieprzekraczający pięciu lat. 

ZASADY NADZORU

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest coroczne przeprowadzenie auditów nadzorujacych przez jednostkę certyfikujacą celem weryfikacji czy nadal są spełniane kryteria systemu ECM. 

CERTYFIKAT

W wyniku pozytywnego przejścia procesu certyfikacji Klient otrzymuje certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie.

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria